Årsrapport 2022 for Lægemiddelstyrelsen

1. april 2023

2022 blev året, hvor Lægemiddelstyrelsen formulerede en ny strategi bestående af en mission, vision og pejlemærker, der skal være gældende frem til 2026. Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, medicinsk cannabis, apoteker og medicintilskud m.v.

Link til Lægemiddelstyrelsens mission, vision og strategi

Håndtering af COVID-19

Internt såvel som eksternt har håndteringen af COVID-19 sat aftryk på Lægemiddelstyrelsens arbejde i 2022. Lægemiddelstyrelsens krisestab blev aktiveret i begyndelsen af februar 2020, og siden har Lægemiddelstyrelsen bidraget på en række fronter.

Beredskab

Lægemiddelstyrelsen har i 2022 anbefalet og sikret fortsat aktivering af visse dele af lægemiddelberedskabet. Det har bl.a. medvirket til, at Lægemiddelstyrelsen har kunne modtage indberetninger om lagerbeholdninger af kritisk vigtige lægemidler fra forskellige institutioner og kunne overvåge lagerniveauet af kritisk vigtige lægemidler samt den generelle lægemiddelforsyning, baseret på nationale og internationale signaler.

Arbejdet har understøttet en sikker lægemiddelforsyning i 2022, ligesom beføjelserne er anvendt til at understøtte udlevering af de to COVID-19-præparater Lagevrio og Paxlovid, der kan anvendes af borgere, som er smittet med COVID-19 og i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb.

Årets resultat

Årets økonomiske resultat i 2022 blev et overskud på 30,1 mio. kr. Overskuddet på 30,1 mio. kr. kan overordnet henføres til et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. vedrørende COVID-19-relaterede opgaver.

Ser man bort fra COVID-19-relaterede udgifter og indtægter, herunder indkøb af kritiske lægemidler samt opbygning af lagre, blev overskuddet 3,2 mio. kr.

Link til rapporten

Læs Årsrapport 2022 for Lægemiddelstyrelsen (pdf)