Udgivelser om os

  • Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler 2012

    | 17. juli 2013 |

    Der blev i 2012 registreret 374 indberetninger om produktfejl ved lægemidler, som er det højeste antal set hidtil. Hovedparten af indberetningerne kom fra virksomheder og andre myndigheder, hovedsagligt omhandlende fejl på emballage og pakningsmateriale, samt afvigelser fra produktspecifikationen.