Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler 2012

17. juli 2013

Der blev i 2012 registreret 374 indberetninger om produktfejl ved lægemidler, som er det højeste antal set hidtil. Hovedparten af indberetningerne kom fra virksomheder og andre myndigheder, hovedsagligt omhandlende fejl på emballage og pakningsmateriale, samt afvigelser fra produktspecifikationen. 

Omkring en femtedel af alle indberetninger resulterede i en reel tilbagekaldelse af et lægemiddel fra det danske marked, hvilket udgør et mindre fald i forhold til 2011. Størstedelen af alle tilbagekaldelser opstod på baggrund af indberetninger fra virksomheder. Tilbagekaldelserne var hovedsagelig forårsaget af fejltyperne ’pakning, påfyldning og etiket’ samt ’emballagefejl’. 

Syv indberetninger omhandlede forfalskede lægemidler i den legale distributionskæde, der dog ikke havde konsekvenser for lægemidler på det danske marked.

Læs mere i:

Årsrapport for produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler 2012