Vitamin- og mineralpræparater

Opdateret 5. september 2017

Stærke vitaminer og mineraler er betegnelsen for en gruppe lægemidler i doseret form, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er vitaminer og/eller mineraler, og hvor indholdet af vitaminer og mineraler er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker.

Stærke vitamin- og mineralpræparater må kun sælges i Danmark som lægemidler, hvis de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Ved godkendelsen får hvert produkt et nummer (MT nummer), der skal stå på etiketten.

Ved godkendelsen stiller Lægemiddelstyrelsen de samme krav til fremstilling, kvalitet og dokumentation for sikkerhed, som til naturlægemidler. Stærke vitamin- og mineralpræparater kan kun godkendes til at forebygge og behandle såkaldte mangeltilstande.

Kravene til stærke vitamin- og mineralpræparater er nærmere beskrevet i en vejledning, som du finder et link til i boksen til højre, hvor du også kan finde et link til oversigten over de stærke vitamin- og mineralpræparater, der er godkendt i Danmark.

Produktresumeer

Produktresumeer for stærke vitaminer og mineraler

Markedsføringstilladelse

Vejledning om markedsføringstilladelse til vitamin- og mineralpræparater

Liste over vitamin- og mineralpræparater med markedsføringstilladelse (Excel-fil) (opdateres dagligt)