Naturlægemidler

Opdateret 5. september 2017

Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler som typisk indeholder tørrede planter eller plantedele, udtræk af planter eller andre naturligt forekommende stoffer.

Naturlægemidler er i lovgivningen defineret som "lægemidler, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen". 

Naturlægemidler er frihandelslægemidler. Det vil sige, at de ikke behøver at blive solgt på et apotek. Da lægen og apoteket ikke behøver at være involveret i behandlingen, kan naturlægemidler kun godkendes til behandling af "lettere sygdomme".

Naturlægemidler skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen inden de kan sælges. Lægemiddelstyrelsen stiller krav til både fremstilling, kvalitet, sikkerhed og virkning af naturlægemidler.

Der stilles de samme krav til en virksomhed, der fremstiller naturlægemidler, som til en virksomhed, der fremstiller almindelige lægemidler. Der er krav til fx lokaler, råvarer og kontrol af produktet. Kvalitetskravene sikrer at naturlægemidler er fremstillet af veldefinerede råvarer og at produktet opfylder krav til ensartethed og holdbarhed.

Kravene til sikkerhed og virkning er baseret på den viden, der findes i faglitteraturen om lægeplanten eller ekstraktet og ikke nødvendigvis på konkrete kliniske studier af det enkelte produkt.

Naturlægemidler er på etiketten forsynet med angivelsen "naturlægemiddel" så forbrugeren kan se hvilken type produkt, der er tale om. I indlægssedlen i pakningen kan man læse nærmere om brugen af naturlægemidlet. 

Produktresumeer

Produktresumeer for naturlægemidler

Markedsføringstilladelse

Vejledning om markedsføringstilladelse til naturlægemidler

Liste over naturlægemidler med markedsføringstilladelse samt registrerede traditionelle plantelægemidler (Excel-fil) (opdateres dagligt)