CTR - de tekniske forskrifter for indberetning

18. september 2013, Opdateret 1. februar 2022

Lægemiddelstyrelsen fastsætter som dataansvarlig en teknisk beskrivelse af indholdet i CTR samt tekniske forskrifter for apotekernes og kommunernes indberetning til CTR.

Apotekerne er forpligtet til at tilslutte sig og indberette til CTR, som angivet i disse tekniske forskrifter.

Bekendtgørelse om det Centrale Tilskuds Register (CTR) (retsinformation.dk)

Bekendtgørelse om det Centrale Tilskudsregister for Cannabis (retsinformation.dk)

Hvor der i feltoversigten refereres til CTR-konto 'B' menes indberetninger vedrørende forsøgsordning med medicinsk cannabis og når der refereres til CTR-konto 'A' menes indberetninger vedrørende lægemidler.

Feltoversigt: Apotekeres indberetning til CTR 

 Nr. Type/længde Typiske værdimængder
 1. CPR-nr. N10  
 2.
Systemtildelt CPR-nr. (genereres i de kommunale systemer)
N10 xxMMYYnnnn, hvor xx er 38 (kvinder) eller 39 (mænd) og nnnn et systemgenereret løbenummer
 3. Fiktivt CPR-nr. (entydigt identifikationsnummer for personer uden CPR-nr.) N10

xLLLnnnnnn, hvor x er 4 eller 5, LLL en landekode og nnnnnn et løbenummer.

Det fiktive CPR-nr. er modulus-11 korrekt

 4.
Fødselsdato hvis fiktivt CPR-nr. N8 YYYYMMDD
 5. Apoteksnummer N5

AAAnn, hvor AAA er unikt nummer og hvor nn følger nedenstående:

00 - apotek
01 09 - filialer
10 99 - apoteksudsalg.

og/eller
Ekspeditionsstedets P-nummer

N10

For P-numre op til og med 1.006.959.421 anvendes vægtene 156736489.

For P-numre højere end 1.006.959.421 anvendes vægtene 432765432.

6. Ekspeditionsnummer N10
7. Ordinationsnummer N2
8. Ekspeditionstidspunkt N14 YYYYMMDDTTMMSS
9. Tilskudsprisen
Oplysningen fås fra Medicinpriser
N10
Negative beløb har foranstillet minus-tegn (-)
10. Tilskud beregnet på apoteket N10 Negative beløb har foranstillet minus-tegn (-)
11. CTR-konto Alfanumerisk 4 A (lægemidler) eller B (forsøgsordning med medicinsk cannabis) Hvis udeladt indberettes til CTR-konto 'A'

 

Feltoversigt: Indberetning af Henstandsordning

Nr. Beskrivelse Type/længde Typiske værdimængder
CPR-nr.  N10   
Indgåelsesdato N8  YYYYMMDD. Indgåelsesdatoen skal være lig med dags dato eller ældre.
Ophørsdato N8  YYYYMMDD. Hvis kode for Aktiv ikke er udfyldt skal ophørsdato være udfyldt.
Apoteksnummer N5  En henstandsperiode kan kun bringes til ophør af det apoteksnummer som har oprettet henstandsordning
Aktiv  N1  Hvis feltet er markeret som aktiv kan ’årsag til ophør’ ikke udfyldes. En borger kan kun have en aktiv henstandsordning.
Årsag til ophør  N2  Hvis kode for Aktiv ikke er udfyldt, skal ’Årsag til ophør’ være Misligholdt eller Ukendt.

 

Feltoversigt: Oplysninger genereret i CTR

Nr.  Beskrivelse Type/længde Typiske værdimængder 
1. Saldo – CTR-A (lægemidler) N11
 
2. Saldo – CTR-B (forsøgsordning med medicinsk cannabis)
N11
 
3. Tilskud at udligne i aktuel tilskudsperiode – CTR-A N11 Hvis beløbet er positivt, har patienten tilskud til gode. Hvis beløbet har et foranstillet minus-tegn (-) skylder patienten regionen penge.
4.  Tilskud at udligne i aktuel tilskudsperiode – CTR–B
N11 Hvis beløbet er positivt, har patienten tilskud til gode. Hvis beløbet har et foranstillet minus-tegn (-) skylder patienten regionen penge.
5.
Tilskud at udligne i forrige tilskudsperiode – CTR-A N11
Hvis beløbet er positivt, har patienten tilskud til gode. Hvis beløbet har et foranstillet minus-tegn (-) skylder patienten regionen penge.
6. Tilskud at udligne i forrige tilskudsperiode CTR-B N11 Hvis beløbet er positivt, har patienten tilskud til gode. Hvis beløbet har et foranstillet minus-tegn (-) skylder patienten regionen penge.
7. Tidsstempel i CTR N14 DDMMYYYY TTMMSS
8. Transaktionsnummer N13 YYYYnnnnnnnnn, hvor nn.n er et autogenereret løbenummer
9. Barn (ja/nej) N1 1/0
10. Patienttype N2

00 = almen voksen
01 = almen barn
10 = kroniker voksen
11 = kroniker barn
99 = terminal

11. Slutdato for tilskudsperioden – CTR-A N8 YYYYMMDD
12. Slutdato for tilskudsperioden - CTR–B N8 YYYYMMDD
13. Indberetningsdato for patienttypeændring N14 DDMMYYYY TTMMSS
14. Slutdato for forrige tilskudsperiode – CTR-A N8 YYYYMMDD
15. Slutdato for forrige tilskudsperiode CTR-B N8

YYYYMMDD

 

Feltoversigt: Lægemiddelstyrelsens indberetninger til CTR

Nr.  Beskrivelse Type/længde Typiske værdimængder
1. CPR-nr. N10  
2. Patienttype N2 00 = Almen
10 = Kroniker
99 = Terminal
3. Startdato for bevilling N8 YYYYMMDD
4. Varighed af bevilling N2 1-96 (måneder)
97 og 98 bruges ikke
99 for varighed lig uendelig
5. Bevillingstype
N16
42 = Enkelttilskud
43 = Forhøjet tilskud
6. Slutdato for bevilling N8 YYYYMMDD
7. Lægemiddelnavn N40
8. Administrationsvej N40
9. Varenr. N6 YYYYYY
10. CTR-konto Alfanumerisk 4 A (lægemidler) eller B (forsøgsordning med medicinsk cannabis) Hvis udeladt indberettes til CTR-konto 'A'

 

Feltoversigt: Kommunernes indberetninger af helbredstillæg til CTR

Nr. Beskrivelse  Type/længde  Typiske værdimængder
1. Bevillingstype N14 75 = Helbredstillæg
2. Startdato for bevilling N8 YYYYMMDD
3. Slutdato for bevilling N8
YYYYMMDD
4. Kommunenr. N3  
5.  Procentsats N2  
6. Indberetningstidspunkt N14

YYYYMMDDTTMMSS

 


 

Oversigt over adgang til CTR's funktioner til forespørgsel og indberetning

Statusforespørgsel

Brugere:

 • Apotekere
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Læger

Til CTR fremsendes:

 • Patientens CPR-nr.
 • Valg af tilskudsperiode
 • Valg af CTR konto

CTR returnerer:

 • CPR-nr.
 • Barn (ja/nej)
 • Saldo/saldi
 • Patienttype og eventuel gyldighedsperiode og indberetningsdato for sidste patienttypeændring
 • Startdato for individuelle tilskud
 • Varighed af individuelle tilskud
 • Helbredstillæg
 • Startdato for bevilling af helbredstillæg
 • Slutdato for bevilling af helbredstillæg
 • Kommunenr.
 • Procentssats
 • Indberetningstidspunkt
 • Tilskud at udligne i den/de valgte tilskudsperiode(r)
 • Slutdato for den/de valgte tilskudsperiode (r)
 • Bevilget enkelttilskud med lægemiddelnavn, administrationsvej og evt. ATC-kode
 • Bevilget forhøjet tilskud med lægemiddelnavn, administrationsvej og varenummer
 • Henstandordning 

Indberetning af patients udgifter

Brugere:

 • Apotekere

Til CTR fremsendes:

 • CPR-nr./fiktivt CPR-nr.
 • Fødselsdato, hvis fiktivt CPR-nr.
 • Apoteksnummer og/eller ekspeditionsstedets P-nummer
 • Ekspeditionsnummer
 • Ordinationsnummer til ekspeditionsnummer
 • Ekspeditionsdato og -tid
 • Tilskudsprisen
 • Tilskud
 • CTR konto

CTR returnerer:

 • Tilskud at udligne
 • Saldo 

Transaktionsliste til patientinformation

Brugere:

 • Apotekere
 • Lægemiddelstyrelsen

Til CTR fremsendes:

 • CPR-nr.
 • Valg af tilskudsperiode
 • Valg af CTR konto

CTR returnerer:

 • Apoteksnavn
 • Ekspeditionstidspunkt
 • CTR tidsstempel
 • Ekspeditionsnummer
 • Ordinationsnummer til ekspeditionsnummer
 • Tilskudsprisen
 • Tilskud beregnet på apoteket
 • Tilskud beregnet i CTR
 • Tilskud at udligne ved denne transaktion
 • Saldo efter denne transaktion
 • Samlet udligningsbeløb efter denne transaktion
 • Dato for listens udskrivning
 • Historik over patienttypeændringer
 • Henstandsordning 

Hent fiktivt CPR-nr.

Brugere:

 • Apotekere

Til CTR fremsendes:

 • En landekode

CTR returnerer:

 • Et fiktivt CPR-nr. 

Skift CPR-nr.

Brugere:

 • Apotekere
 • Lægemiddelstyrelsen

Til CTR fremsendes:

 • Et gammelt CPR-nr.
 • Et nyt CPR-nr.

CTR returnerer:

 • Kvitteringskode

Indberetning af patientoplysninger

Brugere:

 • Lægemiddelstyrelsen

Til CTR fremsendes:

 • CPR-nr.
 • Patienttype
 • Startdato
 • Varighed 

Indberetning af bevilling af individuelt tilskud

Brugere:

 • Lægemiddelstyrelsen

Til CTR fremsendes:

 • CPR-nr.
 • Type af bevilling
 • Startdato
 • Slutdato
 • Varighed
 • ATC-gruppe
 • Varenummer
 • Lægemiddelnavn
 • Administrationsvej 

Indberetning af henstandsordning

Brugere:

 • Apotekere og Lægemiddelstyrelsen

Til CTR fremsendes:

 • CPR-nummer
 • Dato for indgåelse
 • Dato for ophør
 • Apoteksnummer
 • Kode for aktiv eller ophørt
 • Årsagskode for ophørt

Hent ændringsoplysninger (deltafil)

Brugere:

 • Apotekere

Til CTR fremsendes:

 • Filnavn (med tidspunkt) for ønskede ændringsoplysninger

CTR returnerer:

 • CPR-nr.
 • Barn (ja/nej)
 • Saldo/saldi
 • Patienttype og eventuel gyldighedsperiode og indberetningsdato for sidste patienttypeændring
 • Startdato for individuelle tilskud
 • Varighed af individuelle tilskud
 • Helbredstillæg
 • Startdato for bevilling af helbredstillæg
 • Slutdato for bevilling af helbredstillæg
 • Kommunenr.
 • Procentsats
 • Indberetningstidspunkt
 • Tilskud at udligne i aktuel tilskudsperiode
 • Slutdato for aktuel tilskudsperiode
 • Tilskud at udligne i forrige tilskudsperiode
 • Slutdato for forrige tilskudsperiode
 • Bevilget enkelttilskud med lægemiddelnavn, administrationsvej og evt. ATC-kode
 • Bevilget forhøjet tilskud med lægemiddelnavn, administrationsvej og varenummer
 • Henstandsordning