Udgivelser om tilskud og priser

  • Undersøgelse om enkelttilskud til lægemidler

    | 4. maj 2006 |

    Tranberg Marketing Rekommandation har for Merck Sharp & Dohme (MSD) lavet en undersøgelse af "Praktiserende lægers kendskab, erfaring og holdning til enkelttilskud til medicin". Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 282 praktiserende læger.