Udgivelser om tilskud og priser

  • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2010

    | 8. juni 2011 |

    I alt afgjorde vi 144.324 individuelle tilskudsansøgninger i 2010 mod 138.714 i 2009, hvilket er en stigning på 4 %. Tallet fordeler sig på ca. 96.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 3 % færre end i 2009), ca. 34.000 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 30 % flere end i 2009), ca. 12.000 ansøgninger om terminaltilskud (ca. 7 % flere i forhold til 2009) og ca. 2.800 ansøgninger om forhøjet tilskud (ca. 14 % flere end i 2009).

  • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010

    | 11. marts 2011 |

    I 2010 behandlede Medicintilskudsnævnet 20 ansøgninger om generelt tilskud og 1719 ansøgninger om individuelle medicintilskud.