Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2010

8. juni 2011
Kronikertilskud
Forhøjet tilskud
Enkelttilskud
Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til
Elektroniske ansøgninger

I alt afgjorde vi i 2010 144.324 individuelle tilskudsansøgninger mod 138.714 i 2009, hvilket er en stigning på 4 %.

Tallet fordeler sig på ca. 96.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 3 % færre end i 2009), ca. 34.000 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 30 % flere end i 2009), ca. 12.000 ansøgninger om terminaltilskud (ca. 7 % flere i forhold til 2009) og ca. 2.800 ansøgninger om forhøjet tilskud (ca. 14 % flere end i 2009), jf. tabel 1.

Tabel 1 Ansøgninger om individuelle tilskud 2006-2010

 

2010

2009

2008

2007

2006

Enkelttilskud

96.232

99.565

105.229

111.279

106.753

Kronikertilskud

33.704

25.895

21.828

18.231

14.633

Terminaltilskud

11.514

10.739

10.218

9.831

9.252

Forhøjet tilskud

2.874

2.515

1.769

2.032

2.713


Kronikertilskud

I 2010 ses fortsat en stigning i antallet af ansøgninger om kronikertilskud. Dette er på trods af, at potentielt færre personer kunne drage nytte af kronikertilskud, som følge af en regulering af beløbsgrænsen for kronikertilskud. For voksne blev beløbsgrænsen den 1. januar 2010 sat op fra 15.577 kr. til 16.131 kr.

Forhøjet tilskud

Tabel 2 Antal ansøgninger om forhøjet tilskud 2009 – 2010 opdelt på de hyppigst ansøgte lægemidler

 

 2010

 2009

Afslag Bevilling Total Afslag Bevilling Total

A02BC01:

Omeprazol 

22 

 55,0%

 18

 45,0%

 40

26 

 47,3%

 29

 52,7%

 55 

A02BC02:

Pantoprazol

37

52,1%

34

47,9%

71

46

60,5%

30

39,5%

76

A02BC05:

Esomeprazol

 46

69,7%

20

30,3%

66

52

77,6%

15

22,4%

67

B01AC04:

Clopidogrel

79

48,5%

84

51,5%

163

0

0,0%

0

0,0%

0

C07AB02:

Metoprololsuccinat

36

47,4%

40

52,6%

76

18

35,3%

33

64,7%

51

C08CA01:

Amlodipin

25

39,1%

39

60,9%

64

22

26,2%

62

73,8%

84

C09CA01:

Losartan

157

57,3%

117

42,7%

274

7

63,6%

4

36,4%

11

C09DA01:

Losartan/Thiazid

81

51,6%

76

48,4%

157

9

69,2%

4

30,8%

13

C10AA01:

Simvastatin

17

32,7%

35

67,3%

52

22

34,4%

42

65,6%

64

N03AX11:

Topiramat  

101

38,7%

160

61,3%

261

42

70,0%

18

30,0%

60

N03AX09:

Lamotrigin

57

13,7%

360

86,3%

417

67

19,1%

283

80,9%

350

N06AB04:

Citalopram

11

4,8%

217

95,2%

228

16

17,8%

74

82,2%

90

N06AB06:

Sertralin  

13

21,7%

47

78,3%

60

30

37,0%

51

63,0%

81

N06AB10:

Escitalopram  

42

25,8%

121

74,2%

163

9

90,0%

1

10,0%

10

 N06AX16:

Venlafaxin

58

16,0%

305

84,0%

363

161

35,0%

299

65,0%

460

Antal ansøgninger i alt:

941

32,8%

1.933

67,2%

2.874

816

32,4%

1.699

67,6%

2.515

Antal personer i alt:

768

 

 974

 

1.657

668

 

1,136

 

1.753

Det totale antal ansøgninger om forhøjet tilskud er steget med 14 % i 2010, fra 2.515 i 2009 til 2.874 i 2010, mens antallet af personer, der er ansøgt om forhøjet tilskud til, er faldet lidt. Det betyder, at der pr. patient er ansøgt til flere forskellige styrker og pakninger. Den samlede bevillingsprocent er næsten uændret fra 2009 (67,6 %) til 2010 (67,2 %).

I 2010 er der sket store stigninger i antallet af ansøgninger til lægemidler med clopidogrel, losartan, topiramat, citalopram og escitalopram. For clopidogrel, losartan og topiramat skyldes det patentudløb i slutningen af 2009 eller i 2010 og markedsføring af billige generika, hvorved tilskudsprisen faldt kraftigt.

Inden for gruppen af antidepressiva (N06) er der i alt behandlet 889 ansøgninger til 302 forskellige patienter. Af disse er 549 (62 %) ansøgninger til 69 (23 %) forskellige patienter indsendt af den samme læge.

Enkelttilskud

Antallet af enkelttilskudsansøgninger var 3 % færre end i 2009. Faldet kan tilskrives lægemidler, som har fået generelt tilskud, hvorfor der ikke længere skal søges enkelttilskud (Tabel 1).

I 2010 fik 8 % (7.716 af 96.232) af ansøgningerne om enkelttilskud afslag. De foregående 3 år har afslagsprocenten være ca. 6 %. Stigningen i afslag skyldes flere, enkelttilskudsmæssigt nye grupper lægemidler i ATC-gruppe A02 (midler mod funktionelle gastro-intestinale tilstande) og C09 (midler med virkning på renin-angiotensinsystemet) samt C01BD (amiodaron) og N03AX16 (pregabalin mod smerter). Den store stigning i afslag i gruppen N03AX16 i 2010 skyldes, at enkelttilskudskriterierne for lægemidler i denne gruppe blev ændret ultimo 2009.

Regionernes udgifter til medicintilskud, som blev bevilget efter enkelttilskudsordningen, var i 2010 på 896 millioner kr. svarende til 12,5 % af regionernes samlede udgifter til medicintilskud. Det tilsvarende tal i 2009 var 12,6 %.

Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til

Af tabel 3 fremgår det, hvilke lægemiddelgrupper, der blev søgt flest enkelttilskud til i 2010.

Tabel 3 Lægemiddelgrupper med mange ansøgninger om enkelttilskud, 2009-2010. Samlet antal ansøgninger samt antal bevillinger og antal afslag

          

   

 2010

Ændring % 

 2009

   

Afslag 

Bevilling

Total

(09/10)

Afslag

Bevilling

Total

N06D  Midler mod Alzheimers

470

15.608

16.078

9,9

397

14.234

14.631

N06BA

Psykostimulantia (fx methylphenidat, atomoxetin
og modafinil) 

495

11.303

11.798

28,2

255

8.949

9.204

G02  Midler mod hypermennorhoea/
menorrhagia (fx gestagen spiral) 

109

8.360

8.469

1,1 

98

8.282

8.380

B01   Forebyggelse af blodpropper (fx clopidogrel) 

251

8.112

8.363

-44,3 

261 

14.752

15.013

M05  Midler mod knogleskørhed
(fx bisfosfonater uden og med D-vitamin,
raloxifen og strontium-ranelat) 

263 

6.022

6.285

-31,5

365

8.813

9.178

  Ikke markedsførte
lægemidler

454

 6.079

 6.533

25,4

426

4.785

5.211

N03 Midler mod neuropatiske smerter (fx gabapentin og Lyrica®)

1.403

4.130

5.533

-11,4

887

5.357

6.244

G04 Midler mod erektiv
dysfunktion (fx alprostadil
og sildenafil)

309

3.216

3.525

-5,6

343

3.391

3.734

J01A Tetracykliner

29

 3.727

3.756

8,7 

12

3.442

3.454

A06 Afføringsmidler (fx natrium-picosulfat)

180

3.083

3.263

13,7

205

2.665

2.870

  Magistrelle lægemidler

198

2.962

3.160

31,7

120

2.280

2.400

D06  Midler mod condylomer (fx imiquimod)  

51

2.315

2.366

5,4

37

2.207

2.244

C09  Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet

851

1.178

2.029

152

422

383

805

H05AA Midler mod knogleskørhed (Forsteo® og Preotact®)

94

1.213

1.307

9,7 

88

1.103

1.191

N06D Alzheimers demens (fx donepezil, rivastigmin, galantamin og memantin)

Der ses fortsat en stigning i antallet af enkelttilskudsansøgninger (9,9 %). Stigningen i 2010 var større end stigningen i 2009 i forhold til 2008 (3,6 %).

N06BA Psykostimulantia (fx methylphenidat, atomoxetin og modafinil)

I 2010 har der været en stigning på 28,2 % i antal ansøgninger om enkelttilskud. Der ansøges primært til indikationen ADHD (FD90.0). Stigningen skyldes en stigning i antal patienter, der får diagnosen ADHD, og som kommer i medicinsk behandling. Vi ser en del ansøgninger til voksne personer, som overvejende behandles med methylphenidat.

B01 Forebyggelse af blodpropper (fx clopidogrel)

I 2010 har der været et fald på 44,3 % i antal ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler til sekundær forebyggelse af blodpropper (bl.a. clopidogrel). Faldet skyldes, at lægemidler med indhold af clopidogrel i styrken 75 mg fik generelt tilskud i juli 2010.

M05 Midler mod knogleskørhed

Antallet af ansøgninger om enkelttilskud til gruppen af bisfosfonater, raloxifen og strontium til forebyggende behandling af knoglebrud, er igen faldet (31,5 %). Forklaringen på, at antallet af ansøgninger er faldet yderligere sammenlignet med 2009, kan være, at:

  • de synonyme præparater til bisfosfonater, der er kommet på markedet de seneste år, fortsat er i en prisklasse, hvor prisen for mange ikke er en hindring for, at købe præparatet uden at have en tilskudsbevilling 
  • der er sket færre præparatskift mellem bisfosfonater og raloxifen og strontium, hvilket har medført færre enkelttilskudsansøgninger for disse præparater 
  • der er en stigning i antal patienter, som bliver sat i behandling med parathyroideahormon (Forsteo® eller Preotact®) frem for med de andre lægemidler mod knogleskørhed. Antallet af enkelttilskudsansøgninger på Forsteo® og Preotact® er således steget (9,7 %) i forhold til i 2009.

C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet

Den 15. november 2010 ændrede en række lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk og andre hjerte-kar-sygdomme tilskud fra klausuleret tilskud til ikke at have tilskud. Bortset fra losartan, drejer det sig om alle angiotensin II-antagonister (inkl. kombinationer af disse) samt reninhæmmeren aliskiren (inkl. kombinationen med hydrochlorthiazid).

Langt de fleste personer i behandling med disse lægemidler er derfor i den sidste del af 2011 skiftet til anden behandling med generelt tilskud. Vi fik i de sidste måneder af 2010 ca. 2.000 ansøgninger om enkelttilskud til de hjerte-kar-lægemidler, der mistede tilskuddet, og godt halvdelen blev imødekommet. Afslagsbegrundelsen er typisk, at det ikke er dokumenteret tilstrækkeligt i ansøgningen, at patienten ikke kan behandles med billigere og lige så effektive lægemidler med generelt tilskud.

Ikke markedsførte lægemidler

I 2010 var der en stigning på 25,4 % i antallet af ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler, der ikke er markedsført i Danmark, fra 5.211 til 6.533. Dette skyldes primært, at der flere gange i løbet af året var problemer med levering af forskellige markedsførte lægemidler, hvorfor patienter, der ikke kunne skiftes til andre markedsførte lægemidler, i perioder fik udleveringstilladelse og enkelttilskud til disse lægemidler. Det drejede sig fx om colestyramin, Modiodal® og Gabitril®.

Magistrelle lægemidler

Der bevilges i særlige tilfælde enkelttilskud til magistrelt fremstillede lægemidler, som er ordineret af en læge, hvis patienten ikke kan behandles med godkendte markedsførte lægemidler. Stigningen på 31, 7 % i 2010 skyldes, at der har været problemer med produktionen af flere markedsførte lægemidler, hvorfor patienterne har måttet behandles med magistrelt fremstillede lægemidler i stedet. Det drejer sig bl.a. om Marplan®-tabletter fra Medilink A/S og Atropin ”PS” øjendråber fra Pharma-Skan ApS.

Elektroniske ansøgninger

Læger med en digital signatur har siden d. 1. oktober 2006 haft mulighed for at sende elektroniske ansøgninger om individuelle medicintilskud via Medicinprofilen (medicin-it.dk). Den 15. oktober 2010 fik den digitale signaturtype ”Lægens medhjælp” mulighed for at forberede ansøgninger for lægen.

Tabel 4 Antal elektroniske ansøgninger fordelt på tilskudstyper 2007-2010 


Antal ansøgninger

2010

2009

2008

2007

Enkelttilskud

20.236

16.389

13.295

8.375

Forhøjet tilskud

1.003

561

238

245

Kronikertilskud

6.199

4.499

3.201

1.472

Terminaltilskud

 1.683

1.282

1.037

696

Total

 29.121

22.731

17.771

10.788

Som det fremgår af tabel 4, modtager vi et stadig stigende antal ansøgninger elektronisk.

Tabel 5 Antal ansøgninger i alt og antal elektroniske ansøgninger fordelt på ansøgertype 2009-2010

 

 2010

 2009

Ansøgninger i alt

Elektroniske

%

Ansøgninger i alt

Elektroniske 

%

Hospitalsafdelinger

59.248

3.273

 5,5

60.380

2.697

5,1

Praktiserende læger

57.001

17.724

 31,1

51.950

14.381

27,7

Speciallæger

28.075

8.124

 28,9

26.385

5.653

21,4

Total

144.324

29.121

 20,2

138.715

22.731

16,4

Tabel 5 viser, at de praktiserede læger hyppigst benytter muligheden for elektronisk ansøgning, hvorimod hospitalerne kun benytter muligheden i begrænset omfang. Væksten i antallet af ansøgninger søgt elektronisk er størst for speciallægerne.

Tabel 6 Antal ydernumre der har søgt i alt og elektronisk fordelt på ansøgertype 2009-2010 

 

 2010

 2009

I alt

Elektroniske

%

I alt

Elektroniske

%

Hospitalsafdelinger

1.267

181

14,3

1.339

127

9,5

Praktiserende læger

2.247

1.130

50,3

2.230

977

43,8

Speciallæger

613

190

31,0

611

145

23,7

Total

4.127

1.501

36,4

4.180

1.249

29,9

Det fremgår af tabel 6, at vi i 2010 modtog elektroniske ansøgninger fra 1.501 forskellige ydernumre/hospitalsafdelinger. Dette er en stigning på 20 % i forhold til året før.

Hospitalsafdelingernes ringe brug af denne mulighed er en hæmmende faktor for vores målsætning om en større stigning i antal elektroniske ansøgninger. Vi håber, at den nye mulighed, for at lægens medhjælp kan forberede ansøgningerne for lægen, vil medvirke til at opfylde vores målsætning.