Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2005

13. april 2006

Lægemiddelstyrelsens årsrapport har til formål at informere Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, Rigsrevisionen og Finansministeriet om Lægemiddelstyrelsens økonomiske og faglige resultater.

Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt for 2005 med Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter 11 mål sammensat af 28 resultatkrav og 41 delkrav. Herudover findes der i resultatkontrakten 6 initiativområder. Den del af årets faglige resultater, der er omfattet af resultatkontrakten, er samlet set tilfredsstillende opfyldt, idet styrelsen har opnået 95,6 point ud af 100 mulige point. De 6 initiativmål blev opfyldt.

Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2005