Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2005

13. april 2006

Lægemiddelstyrelsens årsrapport har til formål at informere Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement, Rigsrevisionen og Finansministeriet om Lægemiddelstyrelsens økonomiske og faglige resultater.

Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt for 2005 med Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfatter 11 mål sammensat af 28 resultatkrav og 41 delkrav. Herudover findes der i resultatkontrakten 6 initiativområder. Den del af årets faglige resultater, der er omfattet af resultatkontrakten, er samlet set tilfredsstillende opfyldt, idet styrelsen har opnået 95,6 point ud af 100 mulige point. De 6 initiativmål blev opfyldt.

Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2005

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...