Redegørelse for blodproduktområdet 2005

21. september 2006

Blodredegørelsen indeholder tal vedrørende tapning af bloddonorer og anvendelsen af det tappede blod. Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark. 

I boksen kan du se hele redegørelsen for blodproduktområdet.