Ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2006

12. april 2007

Status over antal ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2006

Lægemiddelstyrelsen behandlede i 2006 ca. 106.700 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 4 % færre end i 2005), ca. 14.600 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 37 % færre end i 2005), ca. 9.200 ansøgninger om terminaltilskud (næsten samme antal som i 2005) og ca. 2.700 ansøgninger om forhøjet tilskud (næsten samme antal som i 2005), jf. tabel 1.

I alt modtog vi 133.351 individuelle tilskudsansøgninger i 2006 mod 146.078 i 2005, hvilket er et fald på 8,7 %.

Færre ansøgninger om kronikertilskud

Det store fald i antal ansøgninger om kronikertilskud i 2006 i forhold til 2005 skal ses i forhold til, at der var mange ansøgninger om fornyelse af kronikertilskudsbevillinger i 2005. De mange bevillinger med 5 års varighed, der blev givet ved ordningens indførelse i år 2000, udløb i år 2005. Der er en stigning i antal af kronikertilskudsansøgninger i 2006 i forhold til 2004, hvilket fortsat skyldes ansøgninger om fornyelse af kronikertilskudsbevillinger.

Færre ansøgninger om forhøjet tilskud

Nye tilskudsregler trådte i kraft den 1. april 2005. De nye regler betyder, at tilskuddet bliver beregnet af den laveste pris i stedet for af den laveste europæiske pris i en substitutionsgruppe. Dette betød for nogle lægemiddelgrupper en stor forskel i egenbetaling mellem det billigste og det dyreste lægemiddel i samme substitutionsgruppe, hvilket i 2005 førte til et øget antal ansøgninger om forhøjet tilskud til de dyrere originale produkter. I 2006 faldt antallet af ansøgninger om forhøjet tilskud med 2 %.

Tabel 1. Ansøgninger om individuelle tilskud, 2000-2006  

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Enkelttilskud

53.822

58.702

77.513

84.519

96.594

111.218

106.753

Kronikertilskud*

47.138

9.084

8.141

9.548

10.166

23.071

14.633

Terminaltilskud*

8.072

8.430

8.568

8.564

8.883

9.023

9.252

Forhøjet tilskud

134

63

69

55

102

2.766

2.713

* Ordningerne med kronikertilskud og terminaltilskud blev først indført under sygesikringsloven den 1. marts 2000.

Færre ansøgninger om enkelttilskud

Der var i 2006 et fald på 4 % i antal ansøgninger om enkelttilskud i forhold til i 2005. Dette fald skyldes bl.a. det store fald i antallet af ansøgninger om enkelttilskud til selektive COX-2 hæmmere (90,5 %) og glitazonerne (Avandia, Avandamet og Actos) (62,8%), der i 2006 blev generelt tilskudsberettigede. Endvidere er der færre læger, der søger om enkelttilskud til hudmidler i ATC-gruppe D11AX, til midler mod impotens og til midler mod neuropatiske smerter for blot at nævne nogle af de lægemiddelgrupper, vi modtager mange ansøgninger indenfor.

I 2006 fik 6,2 % af ansøgningerne om enkelttilskud afslag. Dette er et fald i forhold til 2005, hvor afslagsprocenten var 9,2 %.

Sygesikringens udgifter til medicintilskud bevilget efter enkelttilskudsordningen var på 697 millioner kr. svarende til 10 % af sygesikringens samlede udgifter til medicin i 2006.

Søgning af enkelttilskud til de forskellige lægemiddelgrupper

Af tabel 2 fremgår det, hvilke lægemiddelgrupper, der blev søgt flest enkelttilskud til i 2006.

Lægemidler til sekundær forebyggelse af blodpropper
Bisfosfonater, raloxifen og strontium til forebyggende behandling af knoglebrud
Elidel og Protopic
Lægemidler ved Alzheimers demens
Midler mod impotens
Lantus og Levemir
Gabapentin og Pregabalin
Selektive COX-2 hæmmere
Glitazoner
Fedmemidler
Forsteo og Preotact

Lægemidler til sekundær forebyggelse af blodpropper (bl.a. dipyridamol og clopidogrel) er fortsat den lægemiddelgruppe, der oftest bliver søgt om enkelttilskud til (knap 20 %). Antallet af ansøgninger i denne gruppe er stort set den samme som i 2005.

For første gang i fem år er der et lille fald (5 %) i antal ansøgninger om enkelttilskud til bisfosfonater, raloxifen og strontium til forebyggende behandling af knoglebrud. En forklaring kan være, at nogle bisfosfonater er kommet på markedet som billigere kopi-præparater, således at nogle patienter måske køber præparatet uden at have en tilskudsbevilling. En anden forklaring kan være, at der er en stigning i antal patienter, som bliver sat i behandling med parathyroidea hormon (Forsteo eller Preotact) frem for med de andre midler. Antallet af enkelttilskudsansøgninger på Forsteo og Preotact er således steget (57,5 %) i forhold til i 2005.

Der er fortsat et kraftigt fald (23,7 %) i antal ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler mod atopisk dermatitis (astmaeksem) og mod aktinisk keratose (forstadie til hudkræft). Det kraftige fald skyldes primært et fald i enkelttilskudsansøgninger på Elidel (pimecrolimus) og Protopic (tacrolimus) til behandling af atopisk dermatitis hos patienter, som ikke responderer tilfredsstillende på eller ikke tåler billigere konventionel behandling. Faldet er størst for Elidel (47,7 %) og for Protopic ses et fald på 18,3 %. Det kraftige fald, som allerede kunne ses i 2005, skyldes givetvis Lægemiddelstyrelsens anbefaling i marts 2005 om forsigtig brug af Elidel og Protopic til behandling af eksem. Anbefalingen skete på baggrund af rapporter om tilfælde af hud- og lymfekræft.

Til lægemidler ved Alzheimers demens er der fortsat en stigning i antal enkelttilskudsansøgninger (13,6 %). Stigningen er ikke så stor som i 2005. Stigningen i 2006 kan skyldes, at flere 70-årige personer i forbindelse med fornyelse af kørekortet siden 1. maj 2006 har skullet udføre en MMSE-test, og i den forbindelse kan Alzheimers demens i nogle tilfælde være blevet diagnosticeret.

Faldet i antal enkelttilskudsansøgninger til midler mod impotens kan skyldes, at der ikke er kommet nye præparater på markedet i denne gruppe, som kunne forårsage præparatskift og dermed ny ansøgning om enkelttilskud.

Antallet af enkelttilskudsansøgninger til de langtidsvirkende insulinanaloger, Lantus og Levemir er stigende, hvilket givetvis skyldes, at Lantus og Levemir ikke har været på markedet så længe, og dermed endnu ikke rigtigt har fundet sin plads i diabetesbehandlingen.

Der er et fald i antallet af ansøgninger til midler mod neuropatiske smerter (gabapentin og pregabalin) i 2006 (20,5 %). Faldet skyldes færre ansøgninger på Lyrica i forhold til i 2005, hvor der var en kraftig stigning i antal ansøgninger efter markedsføringen af Lyrica i oktober 2004. Afslagsprocenten på Lyrica ansøgninger faldt i 2006 til 34,9 %. I 2005 var afslagsprocenten 57,4 %.

Antallet af ansøgninger til selektive COX-2-hæmmere er faldet meget kraftigt i forhold til 2005 (90,5 %). Afslagsprocenten er samtidig stadig høj for disse ansøgninger (80,4 %), fordi Lægemiddelstyrelsen fortsat på anbefaling af Medicintilskudsnævnet opfordrer lægerne til at være tilbageholdende med at sætte patienter i behandling med selektive COX-2-hæmmere pga. risikoen for hjertekarbivirkninger.

Et af de nyere antidiabetika (rosiglitazon) blev i marts 2006 berettiget til generelt tilskud, og et andet glitazon (pioglitazon) blev berettiget til generelt i november 2006. Det har givet et stort fald i antal af enkelttilskudsansøgninger til glitazoner i 2006 (62,8 %).

Efter et generelt fald i antal ansøgninger om enkelttilskud til fedmemidler siden 2003 er der i 2006 sket en stigning på 94,5 % i forhold til 2005. Det skyldes, at et nyt fedmemiddel (rimonabant) kom på markedet august 2006. Antallet af afslag i denne gruppe er fortsat meget høj (39%).

Der er en større stigning i antallet af ansøgninger om enkelttilskud til Forsteo og Preotact (57,5%) mod knogleskørhed i forhold til 2005. Kriterierne for at få enkelttilskud til Forsteo og Preotact er skærpede i forhold til kriterierne for enkelttilskud til bisfosfonaterne, raloxifen og strontium, da behandlingen kun bør tilbydes de patienter, der har haft knoglebrud i rygsøjlen på baggrund af knogleskørhed, og som kan have gavn af behandlingen med de dyre lægemidler Forsteo eller Preotact.

Medicintilskudsnævnet har fastsat kriterier for de lægemidler, der ofte søges enkelttilskud til. Kriterierne skal som hovedregel opfyldes, for at der kan bevilges tilskud. Læs mere om kriterierne for de antalsmæssigt største af disse lægemiddelgrupper via linket i boksen. Kriterierne opdateres efter behov i overensstemmelse med ny videnskabelig dokumentation og offentliggøres i disse tilfælde også i Ugeskrift for Læger. Lægemiddelstyrelsen har lavet standardiserede ansøgningsskemaer til lægerne for en del af de lægemidler, der oftest søges og bevilges enkelttilskud, og hvor det er hensigtsmæssigt. Ansøgningsskemaerne indeholder de vejledende tilskudskriterier og findes på www.laeger.dk.

I 2006 fik lægerne mulighed for at søge individuelle tilskud digitalt. Lægen kan med sin digitale signatur logge sig på Sundhed.dk og via Medicinprofilen tilgå det digitale ansøgningssystem og sende digitale tilskudsansøgninger direkte i Lægemiddelstyrelsens medicintilskud ssystem.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Karen Kolenda, Send en mail eller Jesper Winther Koch Send en mail.

Lægemiddelstyrelsen, den 3. april 2007

Tabel 2. Lægemiddelgrupper med flest ansøgninger om enkelttilskud, 2002-2006

 

   

2002

2003

2004

2005

2006

ændring % (05/06)

B01

Forebyggelse af blodpropper (fx dipyridamol og clopidogrel)

20.433

+: 19.728

-: 705

18.831

+: 17.587

-: 1.244

18.434

+: 17.839

-: 595

22.071

+:

21.255

-: 816

21.950

+:

21.402

-: 548

-0,5

M05

Midler mod knogleskørhed (fx bisfosfonater uden og med d-vitamin, raloxifen og strontium-ranelat 9))

10.597

+: 9.914

-: 683

10.678

+: 9.680

-: 998

12.396

+: 10.876

-: 1.520

17.187

+:

15879

-: 1308

16.320

+:

15.417

-: 903

-5,0

D11AX

Midler mod atopisk dermatitis og mod aktinisk keratose (fx pimecrolimus, tacrolimus 1) og solaraze 7))

2.081

+: 1.613

-: 468

6.631

+: 6.274

-: 205

9.127

+: 8.954

-: 173

7.206

+: 7109

-: 97

5.502

+: 5.263

-: 239

-23,7

N06

Midler mod Alzheimer

4.121

+: 4.015

-: 106

5.882

+: 5.730

-: 152

8.576

+: 8.264

-: 312

10.160

+: 9.760

-: 400

11.545

+ : 10.988

-: 557

13,6

G02

Middel mod hypermennorhoea/menorrhagia (fx gestagen spiral)

4.250

+: 4.049

-: 201

4.336

+: 4.129

-: 207

4.879

+: 4.667

-: 212

5.643

+: 5.403

-: 240

6.308

+: 6.216

-: 92

11,8

C10

Kolesterolsænkende midler (fx simvastatin)

9.051

+: 7.682

-: 1.369

4.883

+: 3.565

-: 1.318

3.999

+: 3.345

-: 654

3.661

+: 3310

-: 351

3.528

+: 3.228

-: 300

-3,6

G04

Midler mod erektiv dysfunktion (fx alprostadil og sildenafil) 2)

1.843

+: 1.535

-: 308

3.024

+: 2.473

-: 551

3.690

+: 3.067

-: 623

4.355

+: 3.841

-: 514

3.907

+: 3.429

-: 478

-10,3

A10AE

Langtidsvirkende insuliner (Lantus og Levemir) 6)

-

-

3.571

+: 3.501

-: 70

4.969

+: 4831

-: 138

5.858

+: 5.767

-: 91

17,9

J01A

Tetracykliner

1.801

+: 1.787

-: 14

2.339

+: 2.329

-: 10

2.932

+: 2.912

-: 20

3.095

+: 3.064

-: 31

3.530

+: 3.500

-: 30

14,1

N03

Midler mod neuropatiske smerter (fx Gabapentin og Lyrica) 5)

-

4.949

+: 4.723

-: 226

2.750

+: 2.127

-: 623

5.189

+: 3.024

-: 2.165

4.128

+: 2.741

-: 1.387

-20,5

A06

Afføringsmidler (fx natrium-picosulfat)

1.667

+: 1.595

-: 72

1.780

+: 1.664

-: 116

1.937

+: 1.840

-: 97

1966

+: 1782

-: 184

1.924

+: 1.766

-: 158

-2,1

M01AH

Selektive COX-2 hæmmere (Celebra, Arcoxia, Vioxx) 8)

-

-

1.638

+: 415

-: 1.223

2.247

+: 263

-: 1.984

214

+: 42

-: 172

-90,5

N06

Psykostimulantia (fx methylphenidat og modafinil)

628

+: 575

-: 53

1.384

+: 1.344

-: 40

1.496

+: 1.451

-: 45

1.898

+: 1.847

-: 51

2.442

+: 2.376

-: 66

28,7

A10B

Nye antidiabetika (fx glitazoner) 3)

501

+: 479

-: 22

817

+: 456

-: 361

1.082

+: 1.011

-: 71

1.826

+: 1.729

-: 97

680

+: 635

-: 45

-62,8

D06

Midler mod condylomer (fx imiquimod)

763

+: 759

-: 4

805

+: 797

-: 8

1.033

+: 1.024

-: 9

1.350

+: 1.326

-: 24

1.458

+: 1.438

-: 20

8,0

M09A

Midler mod osteoartrose (fx hyaluronsyre) 4)

1.309

+: 1.294

-: 15

923

+: 920

-: 3

828

+: 817

-: 11

961

+: 952

-: 9

745

+: 738

-: 7

-22,5

A11

Vitaminpræparater (fx D-vitamin)

637

+: 607

-: 30

663

+: 627

-: 36

650

+: 625

-: 25

625

+: 599

-: 26

-3,9

A08

Midler mod fedme (fx orlistat 2) , rimonabant 10))

719

+: 396

-: 323

1.005

+: 397

-: 608

613

+: 246

-: 367

475

+: 231

-: 244

924

+: 563

-: 361

94,5

G03D

Middel mod klimakterielle gener (fx tibolon)

1.732

+: 1.419

-: 313

1.174

+: 840

-: 334

577

+: 394

-: 183

239

+: 161

-: 78

255

+: 138

-: 117

6,7

H05AA02

Middel mod knogleskørhed (Forsteo) 7)

-

10

+: 6

-: 4

523

+: 495

-: 28

510

+: 465

-: 45

803

+: 754

-: 49

57,5

R05

Hoste- og forkølelsesmidler (fx acetylcystein)

570

+: 370

-: 200

431

+: 279

-: 152

511

+: 358

-: 153

404

+: 304

-: 100

359

+: 315

-: 44

-11,1

G03H

Acnemidler (fx cyproteron + estrogen)

609

+: 494

-: 115

431

+: 325

-: 106

316

+: 256

-: 60

196

+: 169

-: 27

136

+: 120

-: 16

-30,6

1) Blev markedsført i 2. halvår 2002. 2) Blev markedsført i 1998. 3) Blev markedsført i 2000. 4) Blev markedsført i 1999. 5) Tilskudsændring pr. 28. april 2003. 6) Blev markedsført i 2004. 7) Blev markedsført i 2003. 8) Det generelle tilskud blev fjernet pr. 25. oktober 2004. 9) Blev markedsført i dec. 2004. 10) Blev markedsført i aug. 2006.