Undersøgelse af apoteksrabatter

9. februar 2007

På baggrund af en henvendelse fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i februar 2006 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodet Lægemiddelstyrelsen om at undersøge, om der i 2006 er indført nye rabatsystemer i strid med reglerne på området.

Lif gjorde i sin henvendelse opmærksom på, at der i apotekssektoren planlægges initiativer til en ny type rabatordning, og at en sammenslutning af apotekere (apotekerkæde) vil tilbyde at sælge et udvalgt sortiment af receptpligtige lægemidler, mod at apotekerne modtager en særlig rabat på de pågældende produkter. Ifølge Lif bryder disse nye initiativer grundlæggende med de principper, der til dato har styret samhandlen mellem primært grossister og apotekere, men også grossisterne og leverandørerne imellem. Lif oplyste, at der var tale om grossisten K.V. Tjellesen og apotekerkæden Apotekeren.

Lægemiddelstyrelsen har efterfølgende undersøgt, hvorvidt landets tre store grossistvirksomheder på lægemiddelområdet i 2006 har indført nye rabatsystemer, og om disse er i strid med reglerne om omkostningsbegrundede rabatter. Lægemiddelstyrelsen har også undersøgt udleveringspraksis på apoteker, der er medlem af kæden Apotekeren, og sammenlignet denne med andre apotekers udleveringspraksis.

Det fremgår bl.a. af rapporten:

  • at det ikke med den nugældende hjemmel i lægemiddelloven har været muligt at få udleveret tilstrækkeligt udførlige oplysninger til, at vi har kunnet træffe afgørelse angående de omdiskuterede rabatter, som grossisterne tilbyder apotekerne
  • at vores undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis ikke tyder på, at apoteker, der er medlem af kæden Apotekeren, har ladet sig påvirke af rabatter til at udlevere færre billige og flere dyre pakninger (pakninger med henholdsvis A- og C-pris) end andre apoteker
  • at der ikke er noget, der tyder på, at apoteker, der er medlem af Apotekeren, udnytter leveringssvigt til at udlevere andre pakninger end den billigst tilgængelige.

Yderligere oplysninger kan fås hos Kim Helleberg Madsen, telefon 4488 9399.