Undersøgelse af forfalskede lægemidler i den legale og illegale distributionskæde

30. november 2007

Rapport om mulige forfalskede lægemidler

Undersøgelse af forfalskede lægemidler i den legale og illegale distributionskæde - rapport om mulige forfalskede lægemidler


Rapporten består af:

  1. Analyse af lægemidler, som er konfiskeret i den illegale distributionskæde
  2. Analyse af stikprøver fra den legale distributionskæde for at afdække eventuel forekomst af ulovlige lægemidler

Lægemiddelstyrelsen har analyseret 30 produkter, der formodes at være potensfremmende. Produkterne er indeholdt i 23 private forsendelser, som er blevet tilbageholdt ved indførsel til Danmark.

På baggrund af produkternes navn og/eller deres betegnelse af indholdsstof, vurderer vi, at de formentlig er købt gennem illegale distributionskæder.

Derudover har Lægemiddelstyrelsen analyseret 47 stikprøver af potensfremmende lægemidler, som er blevet indsamlet i den legale distributionskæde, fra apoteker, grossister og paralleldistributører. Analyserne blev foretaget for at indlede udformningen af en procedure til afdækning af evt. forekomst af ulovlige lægemidler i den legale kæde.

De i alt 77 produkter blev sammenholdt med referencemateriale, og de indeholdt alle et potensfremmende aktivt stof.

Tabletterne, der blev tilbageholdt fra de private forsendelser har i alle tilfælde vist sig at være efterligninger, mens der ikke var nogen forfalskninger. Efterligningerne udviser lighedstræk med originalproducenternes tabletter i form af udseende, form, farve, indgravering – og har ofte stor navnelighed med de godkendte lægemidler.

Blandt de indsamlede lægemidler fra den legale kæde fandt Lægemiddelstyrelsen ingen tegn på forfalskninger.

Lægemiddelstyrelsen fandt, at variationer i pakningernes udseende kan gøre det vanskeligt at identificere eventuelle forfalskninger og kan nedsætte agtpågivenheden overfor variationer i pakningernes udseende hos forbrugere, sundhedspersonale og i distributionskæden. Paralleldistributør og originalproducent er blevet gjort opmærksom på dette. 

Lægemiddelstyrelsen vil også fremover have fokus på forfalskede lægemidler, herunder at identificere og vurdere risici i forbindelse med kontrol af lægemidler og i forbindelse med tilsynsvirksomheden.