Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2007

22. april 2008

Årsrapport 2007 viser blandt andet, at vi opnåede en målopfyldelse af resultatkontrakten med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 93,3 pct., hvilket svarer til, at 3 ud af 4 delkrav blev opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurderer vi, at 2007 var et år med gode faglige resultater. Vurderingen baseres blandt andet på, at de strategisk vigtigste resultatkrav er opfyldt.

Årsrapporten viser endvidere et overskud på 20,3 mio. kr., hvilket er et væsentligt bedre resultat end det budgetterede underskud i Finansloven 2007 på 2,9 mio. kr. Hovedårsagen til overskuddet er en væsentlig større aktivitet, det vil sige tilgang af sager, end forventet og i forhold til tidligere år. Vi vurderer samlet regnskabet for 2007 som tilfredsstillende. Vi påtænker at anvende overskuddet til udviklingsprojekter.

Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2007