Redegørelse for blodproduktområdet for 2007

13. oktober 2008
Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark.

I boksen kan du se hele redegørelsen for blodproduktområdet.