Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2008-2009

23. juli 2009

Indsats mod for gammel håndkøbsmedicin 

I 2008 skærpede Lægemiddelstyrelsen indsatsen mod gammel håndkøbsmedicin i detailhandlen. Hvor det tidligere kun førte til politianmeldelse, hvis der blev fundet lægemidler, der var mere end 1 år for gamle, så blev der fra 2008 politianmeldt allerede ved 6 måneders overskridelse af holdbarhedsdatoen.

I 2008 endte hver 10. inspektion (77 af 655 inspektioner) med en politianmeldelse med henblik på at give en bøde. Skærpelsen medførte dermed en fordobling af politianmeldelserne i forhold til 2007.

Se linket i boksen for at læse hele årsrapporten, der indeholder resultaterne af Lægemiddelstyrelsens inspektioner af salg af håndkøbslægemidler i detailhandelen i 2008.

I første halvår af 2009 viser de seneste inspektioner nu, at detailhandlen er blevet meget mere opmærksom på at fjerne for gammel håndkøbsmedicin fra hylderne. Antallet af sager, hvor for gamle lægemidler har ført til politianmeldelse, er således faldet markant (i første halvår 2009 blev der kun indstillet til bøde i 14 tilfælde ud af 235 inspektioner).

Lægemiddelstyrelsens indsats mod for gamle lægemidler i detailhandlen ser således ud til at have båret frugt. Vi vil også fremover have fokus på de for gamle lægemidler i detailhandlen.

Som forbruger kan man også selv være med til at sikre sig mod for gammel medicin ved at tjekke udløbsdatoen på medicinen, når man køber den.

Apotekerne skal have bedre styr på deres håndkøbsudsalg

Det er apotekerne selv, der skal føre tilsyn med deres håndkøbsudsalg, men Lægemiddelstyrelsen gennemgår årligt et mindre antal af apotekernes håndkøbsudsalg for at sikre, at tilsynet er tilstrækkeligt. Vi har tidligere kritiseret apotekerne for ikke at have ført tilstrækkeligt tilsyn.

Gennem 2008 og første halvdel af 2009 har det vist sig, at apotekerne stadig har en udfordring med at føre tilsyn med deres håndkøbsudsalg. Der er for mange afvigelser. I 2008 var det mere end hver fjerde, og de foreløbige tal fra 2009 viser ikke noget fald (7 ud af 15 af de inspicerede håndkøbsudsalg fik betegnelsen ”ikke tilfredsstillende” eller ”ikke acceptabel”- se også tabel 2a og 2b i rapporten).

Der er blandt andet problemer med:

  • at personalet ikke kender reglerne
  • at der mangler et skilt, der oplyser, hvilket apotek der er ansvarligt for håndkøbsudsalget
  • at lægemidler blandes med andre varer
  • at lægemidler kan nås af kunderne
  • at holdbarheden af lægemidlet er overskredet

Herudover har vi observeret en række andre afvigelser (se tabel 4a til 4c i årsrapporten).

På den baggrund har vi nu sendt årsrapporten til Apotekerforeningen og til apotekerne for at gøre opmærksom på apotekernes pligt i forhold til tilsyn med håndkøbsudsalget.

Mange nye udsalgssteder med håndkøbslægemidler

I 2008 var der en markant stigning i antallet af detailhandlere, der har søgt om tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler. Tallet lå ellers tidligere på omkring 150 nye udsalgssteder årligt. Antallet i 2008 var 277, og i første halvår af 2009 er det allerede oppe på 159, hvorfor det ser ud til, at stigningen også holder i 2009.

I dag er der omkring 2000 godkendte salgssteder. Herudover er der omkring 630 håndkøbsudsalg fra apotekerne.