Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2008

15. april 2009

Årsrapport 2008 viser blandt andet, at Lægemiddelstyrelsen opnåede en målopfyldelse af resultatkontrakten med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 91,9 pct., hvilket svarer til, at 4 ud af 5 delkrav blev opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurderer vi, at 2008 var et år med gode faglige resultater.

Årsrapporten viser endvidere et overskud på 3,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede overskud i Finanslov 2008 på 0,3 mio. kr. Vi vurderer samlet regnskabet for 2008 som tilfredsstillende.

Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2008