Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2009

31. marts 2010

Kronikertilskud
Forhøjet tilskud
Enkelttilskud
Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til
Elektroniske ansøgninger

I 2009 behandlede vi i Lægemiddelstyrelsen lige under 100.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 6 % færre end i 2008), ca. 25.900 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 15 % flere end i 2008), ca. 10.700 ansøgninger om terminaltilskud (ca. 5 % flere i forhold til 2008) og ca. 2.500 ansøgninger om forhøjet tilskud (ca. 30 % flere end i 2008), jf. tabel 1.

I alt afgjorde vi 138.715 individuelle tilskudsansøgninger i 2009 mod 139.044 i 2008, hvilket er et fald på 0,2 %.

Tabel 1 ansøgninger om individuelle tilskud 2002-2009

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Enkelttilskud

77.513

84.519

96.594

111.218

106.753

111.279

105.229

99.565

Kronikertilskud

8.141

9.548

10.166

23.071

14.633

18.231

21.828

25.895

Terminaltilskud

8.568

8.564

8.883

9.023

9.252

9.831

10.218

10.739

Forhøjet tilskud

69

55

102

2.766

2.713

2.032

1.769

2.515


Kronikertilskud

I 2009 kunne man fortsat se en stigning i antallet af ansøgninger om kronikertilskud. Beløbsgrænsen for kronikertilskud for voksne blev den 1. januar 2009 sat op fra 15.100 kr. til 15.577 kr. Denne regulering har medført et øget antal ansøgninger, selv om potentielt færre personer har gavn af kronikertilskud.

Forhøjet tilskud

Tabel 2 Ansøgninger om forhøjet tilskud 2008 - 2009

2008

2009

-

+

Total

-

+

Total

A02BC01: Omeprazol

35
(37 %)

60
(63 %)

95

26
(47 %)

29
(53 %)

55

A02BC02: Pantoprazol

0
(0 %)

 1
(100 %)

1

46
(61 %)

30
(39 %)

76

A02BC05: Esomeprazol

20
(77 %)

6
(23 %)

26

52
(78 %)

15
(22 %)

67

C08CA01: Amlodipin

45
(47 %)

51
(53 %)

96

22
(26 %)

62
(74 %)

84

C10AA01: Simvastatin

42
(35 %)

79
(65 %)

121

22
(34 %)

42
(66 %)

64

J01CR02: Bioclavid

0
(0 %)

0
(0 %)

0

0
(0 %)

434
(100 %)

434

N02CC01: Sumatriptan

27
(52 %)

25
(48 %)

52

15
(37 %)

26
(63 %)

41

N03AX11: Topiramat

3
(50 %)


(50 %)

6

42
(70 %)

18
(30 %)

60

N03AX09: Lamotrigin

131
(22 %)

457
(78 %)

588

67
(19 %)

283
(81 %)

350

N05AX08: Risperidon

33
(37 %)

57
(63 %)

90

14
(48 %)

15
(52 %)

29

N06AB04: Citalopram

18
(31 %)

40
(69 %)

58

16
(18 %)

74
(82 %)

90

N06AB06: Sertralin

49
(47 %)

56
(53 %)

105

30
(37 %)

51
(63 %)

81

N06AX11: Mirtazapin

21
(53 %)

19
(47 %)

40

12
(28 %)

31
(72 %)

43

N06AX16: Venlafaxin

0
(0 %)

0
(0 %)

0

161
(35 %)

299
(65 %)

460

Andre 

261
(53 %)

230
(47 %)

491

291
(50 %)

290
(50 %)

581

Total 

685
(39 %)

1084
(61 %)

1769

816
(32 %)

1699
(68 %)

2515

Antal personer

542

663

1161

668

1136

1753

 

Det totale antal ansøgninger om forhøjet tilskud er steget med 44 % i 2009, fra 1.769 i 2008 til 2.515 i 2009. Størstedelen af stigningen skyldes, at Rigshospitalet har søgt forhøjet tilskud til Bioclavid til alle deres cystisk fibrose patienter, fordi de behandles med doser, hvor halve tabletter indgår. Men selv uden at disse ansøgninger medregnes, ser man en stigning på 19 % i forhold til 2008.
For de grupper, hvor vi normalt får mange ansøgninger, ses generelt et fald i antallet af ansøgninger. Således er der store fald i antal ansøgninger for lamotrigin (40 %), simvastatin (47 %), sertralin (23 %), omeprazol (42 %) og risperidon (68 %).

Til gengæld er nye lægemidler kommet til. Især fik vi mange ansøgninger på lægemidler indeholdende venlafaxin, hvor Efexor Depot fik konkurrence af mange generika, og tilskudsprisen derfor faldt kraftigt. Der kom ligeledes en del ansøgninger til lægemidler indeholdende esomeprazol og pantoprazol.
I slutningen af 2009 kom der flere generika indeholdende topiramat på markedet, og tilskudsprisen til denne gruppe faldt kraftigt. I de sidste 2-3 måneder af 2009 kom der således 60 ansøgninger om forhøjet tilskud til lægemidler, der indeholdt topiramat (næsten udelukkende på originalproduktet Topimax).

Den samlede bevillingsprocent er steget fra 61 % i 2008 til 68 % i 2009. Fratrækkes de tidligere nævnte ansøgninger fra Rigshospitalet til alle cystisk fibrose patienter fremgår det, at bevillingsprocenten for 2009 er uændret (61 %).

Enkelttilskud

Generelt kan man se et fald på ca. 6 % i antallet af enkelttilskudsansøgninger modtaget i 2009 i forhold til i 2008. Dette fald må tilskrives lægemidler, der ikke længere administreres efter enkelttilskudsordningen. En række lægemidler med mange brugere fik generelt tilskud i årene før, Levemir og Lantus i december 2007, Persantin og Persantin Retard i maj 2008 og Elidel og Protopic i december 2008.

I 2009 fik (5.871/99.565) 5,9 % af ansøgningerne om enkelttilskud afslag, hvilket er på niveau med afslagsprocenten i 2008 (5,3 %) og 2007 (6,0 %).

Regionernes udgifter til medicintilskud, som blev bevilget efter enkelttilskudsordningen, var på 878 millioner kr. svarende til 13 % af regionernes samlede udgifter til medicintilskud. En marginal stigning i forhold til 2008 (857 millioner kr. (12 %)).


Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til

B01 Forebyggelse af blodpropper (fx dipyridamol og clopidogrel)
N06BA Psykostimulantia (fx methylphenidat, atomoxetin og modafinil)
M05 Midler mod knogleskørhed
D11AX Midler mod atopisk dermatitis og mod aktinisk keratose (fx Toctino og Solaraze)
A08 Midler mod fedme (fx orlistat og rimonabant)

Af tabel 3 fremgår det, hvilke lægemiddelgrupper, der blev søgt flest enkelttilskud til i 2009.

Tabel 3 Lægemiddelgrupper med mange ansøgninger om enkelttilskud, 2007-2009. Samlet antal ansøgninger samt antal bevillinger (+) og antal afslag (÷)

2007

2008

2009

Ændring %

 

 

-

+

Total

-

+

Total

-

+

Total

(08/09)

B01

Forebyggelse af blodpropper (fx dipyridamol og clopidogrel)

2.460

20.101

22.561

295

19.873

20.168

261

14.752

15.013

-25,6%

N06DA

Midler mod Alzheimer

469

11.843

12.312

342

13.779

14.121

397

14.234

14.631

3,6%

N06BA

Psykostimulantia (fx methylphenidat og modafinil)

115

4.190

4.305

146

6.307

6.453

255

8.949

9.204

42,6%

M05

Midler mod knogleskørhed (fx bisfosfonater uden og med d-vitamin, raloxifen og strontium-ranelat)

759

13.823

14.582

713

12.350

13.063

365

8.813

9.178

-29,7%

G02

Middel mod hypermennorhoea/menorrhagia (fx gestagen spiral)

94

7.448

7.542

136

7.865

8.001

98

8.282

8.380

4,7%

N03

Midler mod neuropatiske smerter (fx Gabapentin og Lyrica)

942

3.817

4.759

699

5.215

5.914

887

5.357

6.244

5,6%

G04

Midler mod erektiv dysfunktion (fx alprostadil og sildenafil)

428

3.343

3.771

429

3.942

4.371

343

3.391

3.734

-14,6%

J01A

Tetracykliner

51

3.538

3.589

9

3.188

3.197

12

3.442

3.454

8,0%

A06

Afføringsmidler (fx natrium-picosulfat)

215

2.045

2.260

230

2.320

2.550

205

2.665

2.870

12,5%

D06

Midler mod condylomer (fx imiquimod)

24

1.669

1.693

22

2.201

2.223

37

2.207

2.244

0,9%

D11AX

Midler mod atopisk dermatitis og  mod aktinisk keratose (fx pimecrolimus, tacrolimus og solaraze)

71

5.201

5.272

55

5.285

5.340

120

1.268

1.388

-74,0%

H05AA02

Middel mod knogleskørhed (Forsteo og Preotact)

43

842

885

50

802

852

88

1.103

1191

39,8%

A08

Midler mod fedme (fx orlistat og rimonabant)

588

1.845

2.433

409

1.079

1.488

208

201

409

-72,5%

 

B01 Forebyggelse af blodpropper (fx dipyridamol og clopidogrel)

Lægemidler til sekundær forebyggelse af blodpropper (bl.a. clopidogrel) er fortsat den lægemiddelgruppe, der tegner sig for hovedparten af ansøgningerne om enkelttilskud (15 %). Antallet af ansøgninger i denne gruppe er dog faldet i forhold til 2008, hvilket skyldes, at dipyridamol (Persantin og Persantin Retard) fik generelt tilskud i maj 2008.

N06BA Psykostimulantia (fx methylphenidat, atomoxetin og modafinil)

I 2009 har der været en stigning på 42,6 % i antal ansøgninger om enkelttilskud. Der ansøges primært til indikationen ADHD (FD90.0). Den store stigning indenfor gruppen skyldes overvejende en generel stigning i antal patienter, der får diagnosen ADHD og kommer i medicinsk behandling herfor. Vi ser en del ansøgninger til voksne personer, som overvejende behandles med methylpenidat.
Atomoxetin (Strattera) skiftede i 2009 udleveringsgruppe fra NBS (speciallæge i psykiatri) til B. Atomoxetin (Strattera) har nu afløst modafinil (Modiodal) som det næst mest ansøgte lægemiddel i denne gruppe.

M05 Midler mod knogleskørhed

Antallet af ansøgninger om enkelttilskud til gruppen af bisfosfonater, raloxifen og strontium til forebyggende behandling af knoglebrud, er igen faldet (29,7 %). Forklaringen på, at antallet af ansøgninger er faldet yderligere sammenlignet med 2008, kan være, at:
- de synonyme præparater til bisfosfonater, der er kommet på markedet de seneste år, fortsat er i en prisklasse, hvor prisen for mange ikke er en hindring for, at patienten køber præparatet uden at have en tilskudsbevilling.
- der er sket færre præparatskift mellem bisfosfonater og raloxifen og strontium, hvilket har medført færre enkelttilskudsansøgninger for disse præparater.
- der er en stigning i antal patienter, som bliver sat i behandling med parathyroidea hormon (Forsteo eller Preotact) frem for med de andre lægemidler mod knogleskørhed. Antallet af enkelttilskudsansøgninger på Forsteo og Preotact er således steget (39,8 %) i forhold til i 2008.

D11AX Midler mod atopisk dermatitis og mod aktinisk keratose (fx Toctino og Solaraze)

I antal ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler mod atopisk dermatitis (astmaeksem) og mod aktinisk keratose (forstadie til hudkræft) er der et markant fald på 74 % i forhold til 2008. Medio december 2008 fik pimecrolimus (Elidel) og tacrolimus (Protopic) til behandling af atopisk dermatitis generelt tilskud. Tilbage i gruppen er diclofenac (Solaraze), nyt i gruppen er alitretinoin (Toctino).

A08 Midler mod fedme (fx orlistat , rimonabant)

November 2008 blev rimonabant trukket ud af det danske marked, hvilket har ført til det store fald i antal ansøgninger om enkelttilskud til fedmemidler (38,8 %) i 2008. Baggrunden for dette var, at EMEA i oktober 2008 kom med udmeldingen om, at rimonabant ville få suspenderet sin markedsføringstilladelse pga. en øget risiko for psykiatriske bivirkninger – især depression. Rimonabant kom på markedet august 2006 og medførte dengang en stor stigning (94,5 %) i antallet af ansøgninger om enkelttilskud til fedmemidler i forhold til i 2005. I 2007 var antallet steget yderligere i forhold til i 2006 (163,3 %), hvor ansøgninger på rimonabant stod for størstedelen (85,8 %). I 2009 kunne orlistat for første gang købes i håndkøb. Denne ændring har tilsyneladende ikke ført til flere enkelttilskudsansøgninger.


Elektroniske ansøgninger

Læger med en digital signatur har siden d. 1. oktober 2006 haft mulighed for at sende elektroniske ansøgninger om individuelle medicintilskud via Medicinprofilen (medicin-it.dk).

Tabel 4 Fordeling af elektroniske ansøgninger på tilskudstyper


Antal ansøgninger

2007

2008

2009

Enkelttilskud

8.375

13.295

16.389

Forhøjet tilskud

245

238

561

Kronikertilskud

1.472

3.201

4.499

Terminaltilskud

696

1.037

1.282

Total

10788

17771

22731

Som det fremgår af tabel 4, modtager vi et stadig stigende antal ansøgninger elektronisk. I 2009 kom således 16 % af alle ansøgninger elektronisk. I 2008 var andelen 13 % og 7 % i 2007. Stigningen er sket på trods af periodevise problemer med adgangen til systemet via sundhed.dk. Sundhed.dk var lukket i en periode på 1 måned i sommeren 2009. Lægemiddelstyrelsen oprettede derfor adgangsmulighed til systemet via medicin-it.dk.

Tabel 5 Fordelingen af elektroniske ansøgninger på ansøgertyper

2007

2008

2009

Antal ansøgninger

Elektroniske

Elektroniske

Elektroniske

alle

Hospitalsafdelinger

697

1.539

2.697
(5,1 %)

60.380

Praktiserende læger

8.409

12.756

14.381
(27,7 %)

51.950

Speciallæger

1.682

3.476

5.653
(21,4 %)

26.385

Total

10.788
(7 %)

17.771
(13 %)

22.731
(16,4 %)

138.715

Tabel 5 viser, at de praktiserede læger hyppigst benytter muligheden for elektronisk ansøgning, hvorimod hospitalerne kun benytter muligheden i begrænset omfang. Væksten i antallet af ansøgninger søgt elektronisk er størst for speciallægerne.

Tabel 6 Fordeling af forskellige ydernumre der har søgt elektronisk

2007

2008

2009

Antal ydernumre

Elektroniske

Elektroniske

Elektroniske

alle

Hospitalsafdelinger

40

101

127
(9,5 %)

1.339

Praktiserende læger

809

929

977
(43,8 %)

2.230

Speciallæger

59

93

145
(23,7 %)

611

Total

908

1.123

1.249
(29,9 %)

4.180

Det fremgår af tabel 6, at vi i 2009 modtog elektroniske ansøgninger fra 1249 forskellige ydernumre/sygehusafdelinger. Dette er en stigning på 11 % i forhold til året før.
Hospitalsafdelingernes ringe benyttelse af denne mulighed er en hæmmende faktor for vores målsætning om en større stigning i antal elektroniske ansøgninger. Vi håber, at vores plan om at gøre det muligt for lægens medhjælp at forberede ansøgningen for lægen vil medvirke til at opfylde vores målsætning.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Karen Kolenda, Send en mail

Lægemiddelstyrelsen, den 31. marts 2010