XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2009-2010

11. april 2011

Apotekernes håndkøbsudsalg – hvordan gik det?

I rapporten for 2008-09 gav vi en række kritiske bemærkninger om apotekernes håndkøbsudsalg, hvor der blev fundet for mange afvigelser, for gamle lægemidler, mulighed for selvbetjening, sammenblanding med andre varer, personale, der ikke kendte reglerne og lignende. I den anledning henvendte Lægemiddelstyrelsen sig til Apotekerforeningen for at opfordre til nedbringelse af afvigelserne. Sagen blev omtalt i pressen.

Med tallene for 2009-10 er det glædeligt at se, at mange af apotekerne og deres håndkøbsudsalg synes at have taget kritikken til sig. Nogle apoteker har således i forbindelse med tilsynsbesøg i efteråret 2009 og i 2010 udarbejdet håndbøger til håndkøbsudsalgene, så det er nemmere for personale og håndkøbsbestyrer at kende og efterleve regler for håndtering af lægemidler.

Ved inspektion af håndkøbsudsalgene i 2010 var 10 % af inspektionerne helt uden afvigelser, hvilket er en stor fremgang i forhold til 2008, se tabel 3b i rapporten. Der er dog generelt for mange afvigelser fortsat.

Indsatsen mod gammel håndkøbsmedicin virker

I rapporten for 2008-09 bemærkede vi, at detailhandlen i første halvår af 2009 var blevet meget mere opmærksom på at fjerne for gammel håndkøbsmedicin fra hylderne. Nu viser de nyeste tal fra 2009 og 2010, at antallet af sager, hvor for gamle lægemidler førte til politianmeldelse, er faldet markant i forhold til 2008. Se de faktuelle tal i rapportens tabel 5.

Lægemiddelstyrelsens indsats mod for gamle lægemidler i detailhandlen har således båret frugt. Vi vil også fremover have fokus på for gamle lægemidler i detailhandlen, da fund af gamle lægemidler fortsat bør nedbringes.

Formålet med Lægemiddelstyrelsens indsats mod gamle lægemidler i detailhandlen er at sikre borgeren et lægemiddel af samme kvalitet og holdbarhed, som da lægemidlet forlod producenten.

Fortsat stor tilgang af nye udsalgssteder med håndkøbslægemidler

Med en tilgang på 249 nye virksomheder i 2009 og 200 i 2010, som søgte om tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler, er der i dag omkring 2.300 godkendte salgssteder. Herudover er der omkring 600 håndkøbsudsalg fra apotekerne. Der er altså fortsat stor interesse for lægemiddelsalg i detailhandelen.