Udgivelser 2012

  • Årlig rapport humane væv og celler 2011

    | 26. november 2012 |

    Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2011.