Årlig rapport humane væv og celler 2011

26. november 2012

Den årlige redegørelse for væv og celler er udarbejdet i henhold til vævsloven og er baseret på indberetninger fra vævscentre og gynækologiske klinikker i perioden fra januar til december 2011.

Læse hele årsrapporten her: Humane væv og celler - årsrapport  2011