Udgivelser 2012

  • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2011

    | 22. februar 2012 |

    I 2011 behandlede Lægemiddelstyrelsen ca. 103.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 7 % flere end i 2010), ca. 26.00 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 30 % færre end i 2010), ca. 12.000 ansøgninger om terminaltilskud (ca. 3 % flere i forhold til 2010) og ca. 2.500 ansøgninger om forhøjet tilskud (ca. 12 % færre end i 2010), jf. tabel 1.