Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2011

22. februar 2012

Terminaltilskud
Kronikertilskud
Forhøjet tilskud
Enkelttilskud
Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til
Elektronisk ansøgninger

I 2011 behandlede Lægemiddelstyrelsen ca. 103.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 7 % flere end i 2010), ca. 26.000 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 30 % færre end i 2010), ca. 12.000 ansøgninger om terminaltilskud (ca. 3 % flere i forhold til 2010) og ca. 2.500 ansøgninger om forhøjet tilskud (ca. 12 % færre end i 2010), jf. tabel 1.

I alt afgjorde vi 143.057 individuelle tilskudsansøgninger i 2011 mod 146.334 i 2010, hvilket er et fald på 2 %.

Tabel 1: Ansøgninger om individuelle tilskud 2007-2011 

 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

Enkelttilskud

103.338 

96.232 

99.565 

105.229 

111.279 

Kronikertilskud

 23.260

 33.704

 25.895

 21.828

 18.231

Terminaltilskud

 11.912

 11.514

 10.739

 10.218

 9.831

Forhøjet tilskud

 2.536

 2.874

 2.515

 1.769

 2.032

I alt

 143.057

 146.334

 140.723

 141.052

 143.380

Terminaltilskud 

Der ses en jævn stigning i antallet af ansøgninger over årene. Stigningen er muligvis udtryk for at praksis for, hvornår lægerne søger terminaltilskud har ændret sig over tid. Når en læge ansøger om terminaltilskud, skriver lægen under på, at patienten har en uhelbredelig diagnose og forventet kort restlevetid. Vi erfarer gennem samtaler med læger og borgere, at terminaltilskud ofte søges, når blot et af de lovbundne forhold er opfyldt, nemlig at patienten er uhelbredeligt syg, men ikke nødvendigvis har en kort restlevetid. Stigningen i antallet af ansøgninger om terminaltilskud er ekstra bemærkelsesværdigt, fordi antallet af dødsfald pr. år er faldet i perioden 2007-2011.  

Kronikertilskud

I 2011 ses et fald i antallet af ansøgninger om bevilling af kronikertilskud. Det er sandsynligt, at faldet skyldes manglende mulighed for i 2011 at få bevilling af kronikertilskud til fertilitetsmedicin, som følge af ændret lovgivning på området i perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. Foruden dette forhold, så var 2010 i femårig fase med det behovsafhængige tilskudssystems indførelse i 2000. Og da de fleste bevillinger af kronikertilskud gives for 5 år, medfører det mange ansøgninger hvert femte år.

Forhøjet tilskud

Tabel 2: Antal ansøgninger om forhøjet tilskud 2010-2011 for de hyppigst ansøgte lægemidler

 

 2011

 2010

 

Afslag

 

Bevilling

 

Total

Afslag

 

Bevilling

 

Total

A02BC01:
Omeprazol

19 

59,4%

13

40,6%

32

22 

55,0%

18

45,0%

40

A02BC02:
Pantoprazol

16

27,6%

42

72,4%

58

37

52,1%

34

47,9%

71

A02BC05:
Esomeprazol

 3

100,0%

0

0,0%

3

46

69,7%

20

30,3%

66

B01AC04:
Clopidogrel

109

46,4%

126

53,6%

235

79

48,5%

84

51,5%

163

C07AB02:
Metoprololsuccinat

70

68,6%

32

31,4%

102

36

47,4%

40

52,6%

76

C08CA01:
Amlodipin

9

28,1%

23

71,9%

32

25

39,1%

39

60,9%

64

C09CA01:
Losartan

114

44,5%

142

55,5%

256

157

57,3%

117

42,7%

274

C09DA01:
Losartan/Thiazid

87

51,2%

83

48,8%

170

81

51,6%

76

48,4%

157

C10AA05:
Atorvastatin

24

72,7%

9

27,3%

33

15

71,4%

6

28,6%

21

N02AB03:
Fentanyl

11

16,2%

57

83,8%

68

4

40,0%

6

60,0%

10

N03AX09:
Lamotrigin

40

14,0%

246

86,0%

286

57

13,7%

360

86,3%

417

N03AX11
Topiramat

39

39,4%

60

60,6%

99

101

38,7%

160

61,3%

261

N04BC05:
Pramipexol

31

52,5%

28

47,5%

59

0

 

0

 

00

N06AB04:
Citalopram

14

12,1%

102

87,9%

116

11

95,2%

217

95,2%

228

N06AB05:
Paroxetin

2

5,0%

38

95,0%

40

5

73,7%

14

73,7%

19

N06AB06:
Sertralin

15

21,1%

56

78,9%

71

13

78,3%

47

78,3%

60

N06AB10:
Escitalopram

8

47,1%

9

52,9%

17

42

74,2%

121

74,2%

163

N06AX16:
Venlafaxin

37

9,0%

375

91,0%

412

58

84,0%

305

84,0%

363

Andre

256

57,3%

191

42,7%

447

152

63,9%

269

63,9%

421

Total

904

 35,6%

 1.632

 64,4%

2.536

941

 67,2%

1.933

 67,2%

2.874

Antal personer

 

 

 

 

1.605

 

 

 

 

1.657

Det totale antal ansøgninger om forhøjet tilskud er faldet med 12 % i 2011, fra 2.867 i 2010 til 2.523 i 2011, mens antallet af personer, der er ansøgt om forhøjet tilskud til kun er faldet lidt. Den samlede bevillingsprocent er faldet lidt fra 2010 (67 %) til 2011 (64 %).

I 2011 er der sket stigninger i antallet af ansøgninger til lægemidler med clopidogrel, metoprololsussinat, fentanyl og pramipexol. For fentanyl og pramipexol skyldes det fald i tilskudspris i 2011.

Enkelttilskud

I 2011 fik 11 % (11.819/103.338) (i 2010 fik 8 % (7.716/96.232)) af ansøgningerne om enkelttilskud afslag. De foregående 3 år har afslagsprocenten være ca. 6 %. Stigningen i afslag kan tilskrives afslagene i grupperne: Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet samt Midler mod syrerelaterede forstyrrelser.

Regionernes udgifter til medicintilskud, som blev bevilget efter enkelttilskudsordningen, var i 2011 på 954 millioner kr. svarende til (954/6.600 =) 14,5 % af regionernes samlede udgifter til medicintilskud. Det tilsvarende tal i 2010 var 12,5 %. 

Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til 

Antallet af enkelttilskudsansøgninger var 7 % højere end i 2010. Stigningen kan tilskrives lægemidler, som tidligere havde generelt tilskud, men som mistede det som følge af revurderingsprocessen. Grupperne: ”Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet” samt ”Midler mod syrerelaterede forstyrrelser” var således i 2011 blandt de hyppigst ansøgte lægemidler. (Tabel 3.)

Af tabel 3 fremgår det, hvilke lægemiddelgrupper, der blev søgt flest enkelttilskud til i 2011.

Tabel 3: Lægemiddelgrupper med mange ansøgninger om enkelttilskud, 2010-2011. Samlet antal ansøgninger samt antal bevillinger og antal afslag

 

 

 2011

Ændring 

 2010

 

 

Afslag 

Bevilling 

Total 

 (10/11)

Afslag 

Bevilling 

Total 

N06DA 

Midler mod demens
(Anticholinesteraser) 

567 

 11.834

 12.401

8,0% 

362 

11.123 

11.485 

N06BA 

Psykostimulantia
(methylphenidat, atomoxetin
og modafinil) 

543 

 11.580

 12.123

 2,8%

 495

 11.303

 11.798

M05 

Midler mod knogleskørhed
(fx bisfosfonater, raloxifen,
strontium-ranelat og
denosumab) 

329 

 8.494

 8.823

 40,4%

 263

 6.022

 6.285

G02 

Middel mod hypermennorhoea/
menorrhagia
(fx gestagen spiral) 

 79

 8.671

 8.750

 3,3%

 109

 8.360

 8.469

C09 

Midler mod virkning på renin-
angiotensinsystemet 

 2.211

 5.571

 7.782

 283,5%

 851

 1.178

 2.029

N06DX 

Midler mod demens 
(fx memantin)

 238

 4.923

 5.161

 12,4%

 108

 4.484

 4.592

N03AX

Midler mod neuropatiske smerter
(fx gabapentin og pregabalin) 

 985

 3.602

 4.587

 -17,1%

 1.403

 4.130

 5.533

J01A

Tetracykliner 

 21

 4.471

 4.492

 19,6%

 29

 3.727

 3.756

A06 

Afføringsmidler
(fx natrium-picosulfat) 

 151

 4.260

 4.411

 35,2%

 180

 3.083

 3.263

EJREG 

 

 394

 3.216

 3.610

 -44,7%

 454

 6.079

 6.533

G04 

Midler mod erektiv dysfunktion
(fx alprostadil og sildenafil) 

 248

 3.221

 3.469

 -1,6%

 309

 3.216

3.525 

A02 

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser 

 1.201

 1.736

 2.937

 311,9%

 354

 359

 713

Magord 

 

 272

 2.633

 2.905

 -8,1%

 198

 2.962

 3.160

D06 

Midler mod condylomer
(fx imiquimod) 

 45

 2.575

 2.620

 10,7%

 51

 2.315

 2.366

Midler mod aktinisk keratose
(fx imiquimod og diclofenac) 

 55

 1.473

 1.528

 22,0%

 56

 1.196

 1.252

G03 

Kønshormoner 

 123

 1.301

 1.424

 28,2%

 140

 971

 1.111

C10 

Lipid-modificerede midler 

 696

 493

 1.189

 88,4%

 167

 464

 631

H05AA 

Middel mod knogleskørhed
(Forsteo og Preotact) 

 66

 1.084

 1.150

 -12,0%

 94

 1.213

 1.307

B01 

Forebyggelse af blodpropper
(fx dipyridamol og clopidogrel) 

 192

 259

 451

 -94,6%

 251

 8.112

 8.363

N06D Alzheimers demens (fx donepezil, rivastigmin, galantamin og memantin)

Der ses fortsat en stigning i antallet af enkelttilskudsansøgninger (9,9 %). Stigningen i 2010 var større end stigningen i 2009 i forhold til 2008 (3,6 %).

N06BA Psykostimulantia (fx methylphenidat, atomoxetin og modafinil)

I 2011 har der været en stigning på 2,8 % i antal ansøgninger om enkelttilskud. Der ansøges primært til indikationen ADHD (FD90.0). Stigningen skyldes en stigning i antal patienter, der får diagnosen ADHD, og som kommer i medicinsk behandling. Vi ser en del ansøgninger til voksne personer, som overvejende behandles med methylphenidat.

M05 Midler mod knogleskørhed

Antallet af ansøgninger om enkelttilskud til gruppen af bisfosfonater, raloxifen , strontium og denosumab til forebyggende behandling af knoglebrud er steget kraftigt (40,4%). Den store stigning skyldes formentlig dels et stigende forbrug af osteoporosemidler dels et skift i behandling mellem de forskellige lægemidler til forebyggende behandling af knoglebrud. En del patienter er således skiftet fra bisfosfonater til denosumab.

Der er et fald i antal patienter, som bliver sat i behandling med parathyroidea hormon, PTH, (Forsteo eller Preotact) frem for med de andre lægemidler mod knogleskørhed. Antallet af enkelttilskudsansøgninger på Forsteo og Preotact er således faldet (12 %) i forhold til i 2010.
Faldet i 2011 kan muligvis forklares med, at en del patienter behandles med denosumab før behandling med PTH. '

C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet

Den 15. november 2010 ændrede en række lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk og andre hjerte- karsygdomme tilskud fra klausuleret tilskud til ikke at have tilskud. Bortset fra losartan, drejer det sig om alle angiotensin II antagonister (inkl. kombinationer af disse) samt reninhæmmeren aliskiren (inkl. kombinationen med hydrochlorthiazid).

Langt de fleste personer i behandling med disse lægemidler er derfor i den sidste del af 2010 skiftet til anden behandling med generelt tilskud. Vi fik i 2011 7.782 ansøgninger om enkelttilskud til de hjerte- karlægemidler, der mistede tilskuddet og 71,6% blev imødekommet. Afslagene er typisk begrundet i, at det ikke er dokumenteret tilstrækkeligt i ansøgningen, at patienten ikke kan behandles med billigere og lige så effektive lægemidler med generelt tilskud.

Ikke markedsførte lægemidler

I 2011 var der et fald på 44,7 % i antallet af ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler, der ikke er markedsført i Danmark, fra 6.533 til 3.610. Dette skyldes primært, at der i 2011 var færre problemer med levering af markedsførte lægemidler, hvor patienten ikke kunne skiftes til andre markedsførte lægemidler. Desuden blev Movicol Junior, der er et af de lægemidler i gruppen, der kom flest ansøgninger om enkelttilskud til, markedsført.

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser

Den 15. november 2010 bortfaldt tilskuddet til en række mavesårsmidler. Bortset fra omeprazol, lansoprazol og pantoprazol blev tilskuddet til de øvrige dyrere lægemidler inden for gruppen fjernet.

Langt de fleste personer i behandling med disse lægemidler er derfor i den sidste del af 2010 skiftet til anden behandling med generelt tilskud. Vi fik i 2011 2.937 ansøgninger om enkelttilskud til de mavesårsmidler, der mistede tilskuddet og 59,1 % blev imødekommet. Afslagene er typisk begrundet i, at det ikke er dokumenteret tilstrækkeligt i ansøgningen, at patienten ikke kan behandles med billigere og lige så effektive lægemidler med generelt tilskud.

B01 Forebyggelse af blodpropper (fx clopidogrel)

I 2011 har der været et fald på 94,6 % i antal ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler til sekundær forebyggelse af blodpropper (bl.a. clopidogrel). Faldet skyldes, at lægemidler med indhold af clopidogrel i styrken 75 mg fik generelt tilskud i juli 2010, og lægemidler med indhold af prasugrel fik generelt tilskud i juni 2011.

Elektroniske ansøgninger

Læger med en digital signatur har siden d. 1. oktober 2006 haft mulighed for at sende elektroniske ansøgninger om individuelle medicintilskud via Medicinprofilen (medicin-it.dk). Den 15. oktober 2010 fik den digitale signaturtype: ”Lægens medhjælp” mulighed for at forberede ansøgninger for lægen.

Tabel 4: Antal elektroniske ansøgninger fordelt på tilskudstyper 2007-2011

Antal ansøgninger 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

Enkelttilskud 

30.512 

20.716 

16.389 

13.295 

8.375 

Forhøjet tilskud

 775

983 

561 

238 

245 

Kronikertilskud

 7.060

 6.270

4.499 

 3.201

1.472 

Terminaltilskud

 2.220

 1.677

1.282

 1.037

 696

Total

 40.567

29.646 

 22.731

17.771 

 10.788

Som det fremgår af tabel 4, modtager vi et stadig stigende antal ansøgninger elektronisk

Tabel 5: Antal ansøgninger i alt og antal elektroniske ansøgninger fordelt på ansøgertype 2010-2011

 

2011 

2010 

 

Ansøgninger i alt 

Elektroniske 

Ansøgninger i alt 

Elektroniske 

Hospitalsafdelinger 

52.617 

4.897 

9,3

55.393

3.342

6,0

Praktiserende læger 

61.311 

25.146

 41,0

56.454

17.976

31,8

Speciallæger 

27.118 

10.528

 38,8

28.698

8.328

29,0

Total 

141.046 

40.571 

 28,8

140.545

29.646

21,1

Tabel 5 viser, at de praktiserede læger hyppigst benytter muligheden for elektronisk ansøgning, hvorimod hospitalerne kun benytter muligheden i begrænset omfang. Væksten i antallet af ansøgninger søgt elektronisk er høj for såvel praktiserende læger som praktiserende speciallæger.