Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2011

22. juni 2012

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en årsrapport for inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen, herunder for detailforhandlere med tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler og apotekers håndkøbsudsalg for 2011.

Detailforretninger med tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin

Der er fortsat mange nye butikker, der søger om tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler. I 2011 fik 324 nye steder tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin. I 2010 var der 200 nye. Håndkøbsmedicin bliver derfor stadig lettere tilgængelig for danskerne. Vi havde 950 inspektioner af detailforretninger i 2011 for at vurdere om de overholder reglerne om håndtering og salg af håndkøbsmedicin.

I forhold til vores inspektioner af detailforretningerne har vi oplevet et fald i antallet af bøder i forhold til de tidligere år. Vi indstillede til 26 bøder i 2011 mod 41 i henholdsvis 2009 og 2010. Der er generelt en tendens til, at resultaterne bliver bedre og bedre år for år. I 2011 var der eksempelvis 34 % af inspektionerne, hvor vi vurderede at resultatet var meget tilfredsstillende, hvor tallet i 2010 var 28 %, i 2009 var 21 %, og i 2008 var 18 %.

Apotekers håndkøbsudsalg

Antallet af apotekers håndkøbsudsalg er rimeligt konstant, og vi inspicerede 80 af dem i 2011. Der ses en generel stigning i kvaliteten over årene. I 2011 var der eksempelvis 11 % af inspektionerne, hvor vi vurderede at resultatet var meget tilfredsstillende, hvor tallet i 2010 var 10 %, i 2009 var 7 %, og i 2008 var 1 %.

På den anden side har vi i 2011 haft en stigning i antallet af bøder mod apotekers håndkøbsudsalg og apoteker. Vi har i 2011 haft 9 sager med apotekers håndkøbsudsalg, hvor vi indstillede til en bøde for overtrædelser af håndtering af håndkøbsmedicin. Selvom vi har haft stort set samme antal inspektioner de sidste 3 år, er antallet af bøder steget i 2011. I 2010 var der 1 bøde og 2009 5 bøder.

I 3 af de 9 tilfælde har vi indstillet den ansvarlige apoteker til en bøde i stedet for håndkøbsudsalget for ulovligt selvvalg eller for gammel medicin på hylderne. Efter reglerne er det apoteket, der har det overordnede ansvar for at håndkøbsudsalget, der sælger varer for apoteket, overholder reglerne.

Hvis denne egenkontrol svigter, kan Sundhedsstyrelsen gennem politiet give en bøde til apoteket. Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om det er apoteket eller håndkøbsudsalget, der skal have en bøde for lovovertrædelserne.