Undersøgelse over apotekernes driftsforhold for 2011

25. oktober 2012

Regnskabsresultater for apoteker 2011

Sundhedsstyrelsen laver hvert år en undersøgelse over apotekernes driftsforhold. Undersøgelsen bygger på apotekernes indberetning af regnskaber.

Denne undersøgelse af apotekernes driftsforhold for 2011 bygger på de regnskabsindberetninger, som apotekerne skal udarbejde. Undersøgelsen omfatter 247 apoteker, heraf 65 apoteker med i alt 68 tilhørende apoteksfilialer.

Undersøgelse over apotekernes driftsforhold 2011