Udgivelser 2013

  • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

    | 10. april 2013 |

    Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Sundhedsstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2012. Du kan blandt andet læse om antallet af bivirkningsindberetninger og det fortsatte arbejde for at få flere til at melde bivirkninger.

  • Årsrapport for 2012 - aktiviteter på området medicinsk udstyr

    | 9. april 2013 |

    Sundhedsstyrelsens arbejde med medicinsk udstyr i 2012 med fokus på hændelsesindberetninger, markante sager samt nationale og internationale initiativer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...