Udgivelser 2013

  • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012

    | 10. april 2013 |

    Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Sundhedsstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2012. Du kan blandt andet læse om antallet af bivirkningsindberetninger og det fortsatte arbejde for at få flere til at melde bivirkninger.

  • Årsrapport for 2012 - aktiviteter på området medicinsk udstyr

    | 9. april 2013 |

    Sundhedsstyrelsens arbejde med medicinsk udstyr i 2012 med fokus på hændelsesindberetninger, markante sager samt nationale og internationale initiativer.