Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud i 2012

27. maj 2013, Opdateret 30. maj 2013

Kronikertilskud

Forhøjet tilskud

Enkelttilskud

Lægemiddelgrupper, der søges felst enkelttilskud til

Elektroniske ansøgninger

 

I 2012 behandlede vi 94.000 ansøgninger om enkelttilskud (9 % færre end i 2011), 27.000 ansøgninger om kronikertilskud (18 % flere end i 2011), 12.000 ansøgninger om terminaltilskud (1 % flere end i 2011) og 2.500 ansøgninger om forhøjet tilskud (nogenlunde samme antal som i 2011), jf. tabel 1.

I alt afgjorde vi 135.965 individuelle tilskudsansøgninger i 2012 mod 141.046 i 2011, hvilket er et fald på 3,6 %.

 

Tabel 1. Ansøgninger om individuelle tilskud 2008-2012

 

2012

2011

2010

2009

2008

Enkelttilskud

94.031

103.338

96.232

99.565

105.229

Kronikertilskud

27.462

23.260

33.704

25.895

21.828

Terminaltilskud

12.259

11.912

11.514

10.739

10.218

Forhøjet tilskud

2.443

2.536

2.874

2.515

1.769

I alt

135.965

141.046

144.324

138.714

139.044Kronikertilskud

I 2012 ses en stigning i antallet af ansøgninger om kronikertilskud. Dette er på trods af at potentielt færre personer har gavn af en bevilling af kronikertilskud som følge af regulering af beløbsgrænsen. For voksne blev beløbsgrænsen den 1. januar 2012 sat op fra 16.436 kr. til 16.896 kr. En vigtig årsag til stigningen er, at der igen kunne bevilges kronikertilskud til personer i fertilitetsbehandling.Forhøjet tilskud

 

Tabel 2. Ansøgninger om forhøjet tilskud 2011-2012

 
 

2012

2011

Afslag

Bevilling

Ansøg-ninger

Afslag

Bevilling

Ansøg-ninger

A02BC01: Omeprazol

26

53,1%

23

46,9%

49

19

59,4%

13

40,6%

32

A02BC01: Pantoprazol

9

28,1%

23

71,9%

32

16

27,6%

42

72,4%

58

B01AC04: Clopidrogrel

20

17,2%

96

82,8%

116

109

46,4%

126

53,6%

235

C07AB02: Metoprololsuccinat

52

70,3%

22

29,7%

74

70

68,6%

32

31,4%

102

C08CA01: Amlodipin

21

63,6%

12

36,4%

33

9

28,1%

23

71,9%

32

C09CA01: Losartan

43

40,6%

63

59,4%

106

114

44,5%

142

55,5%

256

C09DA01: Losartan/Thiazid

34

41,5%

48

58,5%

82

87

51,2%

83

48,8%

170

C10AA05: Atorvastatin

103

66,0%

53

34,0%

156

24

72,7%

9

27,3%

33

M05BA04: Alendronat

68

57,1%

51

42,9%

119

1

100,0%

0

0,0%

1

N02AB03: Fentanyl 

40

35,1%

74

64,9%

114

11

16,2%

57

83,8%

68

N03AX09: Lamotrigin

51

23,0%

171

77,0%

222

40

14,0%

246

86,0%

286

N03AX11: Topiramat

20

43,5%

26

56,5%

46

39

39,4%

60

60,6%

99

N03AX14: Leveritacetam

111

49,1%

115

50,9%

226

18

69,2%

8

30,8%

26

N04BC05: Pramiprexol

19

51,4%

18

48,6%

37

31

52,5%

28

47,5%

59

N05AH03: Olanzapin

42

31,8%

90

68,2%

132

0

0,0%

3

100,0%

3

N05AH04: Quetiapin

51

44,7%

63

55,3%

114

7

26,9%

19

73,1%

26

N06AB04: Citalopram

10

20,4%

39

79,6%

49

14

12,1%

102

87,9%

116

N06AB05: Paroxetin

3

17,6%

14

82,4%

17

2

5,0%

38

95,0%

40

N06AB06: Sertralin

15

16,9%

74

83,1%

89

15

21,1%

56

78,9%

71

N06AB10: Escitalopram

18

40,0%

27

60,0%

45

8

47,1%

9

52,9%

17

N06AX16: Venlafaxin

14

15,7%

75

84,3%

89

37

9,0%

375

91,0%

412

Andre

306

63,4%

177

36,6%

483

233

61,2%

148

38,8%

381

Total

1.076

44,3%

1.354

55,7%

2.430

904

35,8

1.619

64,2%

2.523

Antal personer

 

 

 

 

1.699

 

 

 

 

1.605

Det totale antal ansøgninger om frohøjet tilskud i 2012 er faldet ganske lidt i forhold til 2011. Derimod er antallet af personer, der er ansøgt om forhøjet tilskud til, steget fra 1.605 til 1.699 personer. Den samlede bevillingsprocent er falder fra 64,2% til 55,7%

I 2012 er der sket det største fald i antallet af ansøgninger til lægemidler med indhold af clopidogrel, losartan eller venlafaxin. Den største stigning er til lægemidler med indhold af atorvastatin, alendronat, levetiracetem, olanzapin eller quetiapin. For alle disse lægemidddelstoffer, er der sket nylige patentudløb og efterfølgende markedsføring af billigere generika. Alendronat fik derudover generelt klausuleret tilskud i marts 2012, hvorefter det var muligt at søge om forhøjet tilskud.Enkelttilskud

Generelt kan man se et fald på 9% i antallet af enkelttilskudsansøgninger modtaget i 2012 i forhold til i 2011. Dette må primært tilskrives et fald i ansøgninger på lægemidler i grupper, hvor revurdering har fundet sted (C09 og A02).

I 2012 fik (10.168/94.031) 11% af ansøgningerne om enkelttilskud afslag, hvilket er på niveau med afslagsprocenten i 2011 (11% (11.819/103.338)) og 2010 (8% (7.716/96.232)).

Regionernes udgifter i 2012 til medicintilskud, som blev bevilget efter enkelttilskudsordningen, var på 940 millioner kr. svarende til 15% (940/6.081 mio. kr) af regionernes samlede udgifter til medicintilskud. Udgifterne var på niveau med 2011 (95476.600 mio. kr. (14,5)).Lægemiddelgrupper, der søges flest enkelttilskud til

Tabel 3 viser hvilke lægemiddelgrupper, der blev søgt flest enkelttilskud til.

Tabel 3. Lægemiddelgrupper med mange ansøgninger om enkelttilskud, 2011-2012 - Samlet antal ansøgninger samt antal bevillinger og antal afslag. 

   

 2012

Ændring %

2011 

Afslag

Bevilling

Total

(11/12)

Afslag

Bevilling

Total

N06BA

Psykostimulantia (methylphenidat,
atomoxetin og modafinil)

733

10.713

11.446

-5,6%

543

11.580

12.123

N06DA

Midler mod demens (Anticholinesteraser)

462

10.346

10.808

-12,8%

567

11.834

12.401

G02

Middel mod hypermennorhoea/menorrhagia
(fx gestagen spiral)

72

9.111

9.183

4,9%

79

8.671

8.750

M05

Midler mod knogleskørhed (fx bisfosfonater uden
og med d-vitamin, raloxifen og strontium-ranelat)

459

5.572

6.031

-31,6%

329

8.494

8.823

N06DX

Midler mod demens (fx memantin)

292

5.483

5.775

11,9%

238

4.923

5.161

A06A

Afføringsmidler (fx natrium-picosulfat, laktulose, movicol)

157

5.362

5.519

12,0%

166

4.761

4.927

J01A

Tetracykliner

25

5.150

5.175

15,2%

21

4.471

4.492

N03AX

Midler mod neuropatiske smerter (fx gabapentin og pregabalin)

876

3.819

4.695

2,4%

985

3.602

4.587

 

Magistrelle lægemidler

406

3.039

3.445

18,6%

272

2.633

2.905

 

Ikke registrerede lægemidler

175

3.253

3.428

-5,0%

394

3.216

3.610

G04

Midler mod erektiv dysfunktion (fx alprostadil og sildenafil)

211

3.211

3.422

-1,4%

248

3.221

3.469

D06

Midler mod condylomer (fx imiquimod)

52

2.500

2.552

-2,6%

45

2.575

2.620

C09

Midler mod virkning på renin-angiotensionsystemet

457

1.720

2.177

-72,0%

2.211

5.571

7.782

D11AX

Midler mod atopisk dermatitis og mod aktinisk keratose
(fx pimecrolimus, tacrolimus og solaraze)

62

1.600

1.662

8,8%

55

1.473

1.528

A02

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser

569

1.076

1.645

-44,0%

1.201

1.736

2.937

G03

Kønshormoner

174

1.316

1.490

4,6%

123

1.301

1.424

C10

Lipid-modificerede midler

460

552

1.012

-14,9%

696

493

1.189

H05AA

Middel mod knogleskørhed (Forsteo og Preotact)

56

876

932

-19,0%

66

1.084

1.150

N06BA Psykostimulantia (fx methylphenidat, atomoxetin og modafinil)

I 2012 har der for første gang været et fald i antal ansøgninger om enkelttilskud (-5,6%). Der ansøges primært til indikationen ADHD (FD90.0).

M05 Midler mod knogleskørhed

Antallet af ansøgninger om enkelttilskud til gruppen af bisfosfonater, raloxifen, strontium og denosumab til forebyggende behandling af knoglebrud, er faldet med 31,6 %. Forklaringen på det kan være følgende: 

  • Den 5. marts 2012 blev der givet klausuleret tilskud til alendronat til patienter med lavenergifraktur i hoften. Samtidig blev kriterierne for enkelttilskud til osteoporosemidlerne ændret.
  • De synonyme præparater til bisfosfonater, der er kommet på markedet de seneste år, er fortsat i en prisklasse, hvor prisen for mange, ikke er en hindring for at købe præparatet uden at have en tilskudsbevilling.
  • Der er sket færre præparatskift mellem bisfosfonater og raloxifen, strontium og denosumab, hvilket har medført færre enkelttilskudsansøgninger for disse præparater.

A02 Midler mod syrerelaterede forstyrrelser

I 2010 bortfaldt tilskuddet til en række mavesårsmidler. Bortset fra omeprazol, lansoprazol og pantoprazol blev tilskuddet til de øvrige dyrere lægemidler inden for gruppen fjernet. Langt de fleste personer i behandling med disse lægemidler er, derfor i den sidste del af 2010, skiftet til anden behandling med generelt tilskud.

I 2011 modtog vi 2.937 ansøgninger om enkelttilskud til de dyrere mavesårsmidler, der mistede tilskuddet, og 59,1 % blev imødekommet. I 2012 modtog vi 1.645 ansøgninger, dvs. et fald på 44 % i forhold til 2011, men flere ansøgninger blev imødekommet (65 %).

C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet

Der var fra 2011 til 2012 et fald på hele 72 % (fra 7.782 til 2.177) i antallet af ansøgninger i denne gruppe. Losartan fik i 2010 generelt uklausuleret tilskud, mens de øvrige angiotensin-II antagonister og reninhæmmeren aliskiren mistede det klausulerede tilskud.

Der har siden været et markant skift i forbrugsmønsteret, således at losartan nu i høj grad ordineres som 1. valg i denne gruppe. Dette har sammen med en advarsel mod at bruge aliskiren til diabetikere og nyrepatienter, sandsynligvis været årsagen til det store fald i antallet af ansøgninger.

Ikke markedsførte lægemidler

Det samlede antal af ansøgninger om enkelttilskud til lægemidler købt via udleveringstilladelse, er nogenlunde stabilt fra 2011 til 2012 (henholdsvis 3.610 og 3.428). Der sker hvert år store ændringer af hvilke specifikke lægemidler, der købes på udleveringstilladelse. Det er især de lægemidler, der er i leveringssvigt i længere perioder, der giver disse udsving.

Det ikke markedsførte lægemiddel, der blev søgt flest enkelttilskud til i 2012 var Ursofalk/Proursan (indeholdende ursodeoxycholsyre) til behandling af galdesyrerelaterede sygdomme som primær biliær cirrose og cystisk fibrose. Vi modtog 502 ansøgninger til dette lægemiddel.

Magistrelle lægemidler

Det er ikke tilladt, at fremstille og forhandle magistrelle lægemidler, der kan erstattes af lægemidler, for hvilke der er udstedt markedsføringstilladelse jf. apotekerlovens § 13, stk. 2. Derfor skal en læge søge dispensation til fremstilling af nogle magistrelt fremstillede lægemidler. I nogle tilfælde, hvor der gives tilladelse til magistrel fremstilling, bevilger vi også enkelttilskud til lægemidlet.

I 2012 afslog vi 406 ansøgninger, typisk til melatonin til voksne patienter mod søvnløshed. Vi bevilgede 3039 enkelttilskud til mange forskellige magistrelle lægemidler. Melatonin primært til børn med ADHD udgør en stor andel af disse bevillinger.

C10 Lipid-modificerende midler

Hovedparten af ansøgningerne i denne gruppe afslås fordi der ansøges om enkeltilskud til behandlinger, som er omfattet af lægemidlernes klausulerede tilskud. Patienterne skal således have tilskud og lægen skal huske, at angive dette på recepten.Elektroniske ansøgninger

Læger med en digital signatur har siden oktober 2006 haft mulighed for at sende elektroniske ansøgninger om individuelle medicintilskud via Medicinprofilen (medicin-it.dk). I oktober 2010 fik den digitale signaturtype: ”Lægensmedhjælp” mulighed for at forberede ansøgninger for lægen.

 

Tabel 4. Fordeling af elektroniske ansøgninger på tilskudstyper

Antal ansøgninger

2012

2011

2010

2009

2008

Enkelttilskud

33.261

30.512

20.716

16.389

13.295

Forhøjet tilskud

879

755

983

561

238

Kroniker tilskud

7.285

7.060

6.270

4.499

3.201

Terminaltilskud

2.517

2.220

1.677

1.282

1.037

Total

43.942

40.547

29.646

22.731

17.771

Som det fremgår af tabel 4, modtager vi et stadigt stigende antal ansøgninger elektronisk. 32% af ansøgningerne i 2012 blev således modtaget elektronisk.

 

Tabel 5. Fordelingen af elektroniske ansøgninger på ansøgertyper

2012

2011

Antal ansøgninger

alle

elektroniske

%

alle

elektroniske

%

Hospitalsafdelinger

54.744

8.824

16,1%

52.617

4.897

9,3%

Praktiserende læger

52.201

23.111

44,3%

61.311

25.146

41,0%

Speciallæger

29.020

12.007

41,4%

27.118

10.528

38,8%

Total

135.965

43.942

32,3%

141.046

40.571

28,8%

Tabel 5 viser, at de praktiserende læger hyppigst benytter muligheden for elektronisk ansøgning, hvorimod hospitalerne kun benytter muligheden i begrænset omfang. Væksten i antallet af ansøgninger søgt elektronisk er størst for speciallægerne.