Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

27. maj 2014

Mange sager der prægede bivirkningsarbejdet 

2013 var et travlt år for arbejdet med overvågningen af bivirkninger. Året var præget af en række sager med stor mediebevågenhed, som også kan ses af bivirkningsindberetningsstatistikken. Særligt HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft var i fokus og udgjorde en stor del af indberetningerne i 2013. Indberetningerne om den relativt nye diagnose POTS 1 gav anledning til, at vi i august måned anmodede Det Europæiske Lægemiddelagentur om at undersøge diagnosen som en ny-identificeret mulig bivirkning til HPV-vaccinen. Siden er sikkerheden og de langt overvejende positive effekter af HPV-vaccinen blevet slået endeligt fast i danske og internationale studier. 

Sagen om HPV-vaccinen har været et godt eksempel på, hvordan arbejdet med overvågningen af bivirkninger virker og ikke mindst, hvor vigtige og nyttige indberetninger om bivirkninger fra lægerne og andre sundhedsprofessionelle er, men også fra patienterne selv og deres pårørende (Læs mere om arbejdet med overvågningen af HPV-vaccinen på side 24). 

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 (pdf)

Udgave

Version 1.0

Versionsdato: 27.05.2014

Format: pdf