Antal ansøgninger om generelt tilskud i 2013

2. oktober 2014

Medicinalvirksomheder kan ansøge om generelt tilskud til deres medicin. Et generelt tilskud betyder, at alle patienter automatisk får tilskud, når de køber medicinen på apoteket efter recept.

I 2013 behandlede Sundhedsstyrelsen 27 sager om generelt tilskud til medicin – nogenlunde samme antal som i de foregående år. I 14 af sagerne blev der givet generelt tilskud (heraf var 1 en genansøgning), og i de resterende 13 sager blev der givet afslag (heraf var 6 genansøgninger).

Vi indhentede i 24 af sagerne Medicintilskudsnævnets indstilling. I 50 % af disse sager fik medicinen generelt tilskud. Denne procentandel kan variere fra år til år afhængig af hvilken konkret medicin, der søges om tilskud til. I de 3 sager, hvor vi ikke indhentede nævnets indstilling fik to slags medicin generelt tilskud og et fik afslag.

Et af de kriterier, der skal være opfyldt for, at medicin kan få generelt tilskud, er, at medicinens pris skal stå i et rimeligt forhold til dens behandlingsmæssige værdi sammenlignet med anden relevant behandling. I 2013 er 10 af de 13 afslag begrundet helt eller delvist med, at dette ikke er tilfældet, fx for flere slags medicin, der anvendes til visse former for nervesmerter. I 3 tilfælde er det udelukkende andre forhold end prisen, der er begrundelsen for afslag.

For patienter, der kun kan behandles med medicin, som ikke har generelt tilskud, kan lægen søge om enkelttilskud, som betyder, at medicinen bliver tilskudsberettiget for disse patienter.

Afgørelserne kan læses her

Tabel 1: Antal sager om generelt tilskud afgjort i 2007-2013.

  2007
2008 2009 2010 2011 2012
2013
Totale antal sager *
-
38
27
21
21
28
27
Antal sager forelagt Medicintilskudsnævnet 20
29
21
16
18
21
24
Antal bevillinger
15
32
17
9
15
21
14
Antal afslag
10
6
10
12
6
7
13

* Inkluderer også sager taget op af Medicintilskudsnævnet uden ansøgning. Kun opgjort for 2008 og frem