Brugere og bivirkninger af antiepileptika i Danmark

27. maj 2014

Epilepsi er en af de hyppigst forekommende neurologiske sygdomme og optræder hos omkring 1 % af befolkningen. Denne rapport er rettet mod sundhedsprofessionelle eller andre med særlig viden indenfor området. I 2013 har Sundhedsstyrelsen offentliggjort en publikation med titlen:’ Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi’, som er rettet mod patienter og pårørende. Medikamentel behandling er den almindeligste måde at behandle epilepsi på. 

Omkring 70 % af patienter, der lider af epilepsi, er velbehandlede og opnår anfaldskontrol på medikamentel behandling. I mange tilfælde kan man nøjes med behandling med ét præparat. Hvis dette ikke har tilstrækkelig effekt, vil man kunne forsøge kombinationsbehandling.

Formålet med denne rapport er at gennemgå den viden, vi aktuelt har om bivirkninger af disse lægemidler samt at analysere danske data om antallet af brugere og indberettede bivirkninger.

Brugere og bivirkninger af antiepileptika i Danmark

Udgave

Version 1.0

Versionsdato: 21.05.2014

Format: pdf

Elektronisk ISBN

978-87-7104-028-9