Indberettede bivirkninger på og antal brugere af lægemidler med insulin

22. december 2014

Sundhedsstyrelsen har for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013 analyseret de bivirkningsindberetninger, som styrelsen har modtaget på humant insulin og insulinanaloger. Det drejer sig om 291 indberetninger.

Bivirkninger indberettes til og registreres i Sundhedsstyrelsens database, hvis blot der er en mulig sammenhæng mellem lægemidlet og bivirkningen. Databasen indeholder derfor rapporter om mulige bivirkninger.

En bivirkningsindberetning i bivirkningsdatabasen er således ikke ensbetydende med, at der er en sammenhæng mellem lægemidlet og bivirkningen.

Link

Indberettede bivirkninger på og antal brugere af lægemidler med insulin

Elektronisk ISBN

978-87-7104-056-2