Statusrapport vedrørende planen for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler

7. juli 2014

Sundhedsstyrelsen har siden efteråret 2013 arbejdet med overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler i medfør af handlingsplanen fra 2013. I rapporten følger en gennemgang af status vedrørende arbejdet med de enkelte punkter i handlingsplanen.

Der er tale om en midtvejsstatusrapport, der sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til orientering. Det fremgår af handlingsplanen, at rapporten sendes til ministeriet og udvalget primo juni 2014.

Arbejdet med handlingsplanen forventes afsluttet ultimo 2015.

Sundhedsstyrelsen sender en samlet rapport om resultaterne af handlingsplanen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget primo 2016. 

Statusrapport vedrørende planen for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler