Årsrapport 2014 - kliniske forsøg med lægemidler

26. juni 2015

Sundhedsstyrelsen har i 2014 modtaget 284 ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler i mennesker, hvilket er et fald på 3 % sammenlignet med 2013. Ansøgningerne fordeler sig med 162 forsøg anmeldt fra kommercielle sponsorer og 122 forsøg anmeldt af forskere (non-kommercielle sponsorer).

Link

Årsrapport 2014 - kliniske forsøg med lægemidler