Årsrapport for medicinsk udstyr 2014

17. juni 2015, Opdateret 30. juni 2015

Sundhedsstyrelsens årsrapport for medicinsk udstyr. Første del indeholder data og statistik over arbejdet med medicinsk udstyr i 2014. Anden del fokuserer på markante sager og aktiviteter samt opfølgning på sagen vedrørende metal-mod-metalhofterne. Tredje og sidste del er en gennemgang af de vigtigste nationale og internationale lovinitiativer for medicinsk udstyr i 2014.

Link

Årsrapport for medicinsk udstyr 2014