Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014

30. april 2015

Sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase rundede i 2014 næsten 100.000 indberetninger om formodede bivirkninger. Formodede bivirkninger, der er indberettet tilbage fra slutningen af 1960’erne, hvor vi første gang begyndte at registrere bivirkninger i Danmark.

Færre indberetninger fra læger

I 2014 fik vi det laveste antal indberetninger fra læger nogensinde – en tendens, som Sundhedsstyrelsen forsøger af vende gennem blandt andet kampagner og andre tiltag. I 2014 stillede vi en webservice til rådighed til lægerne, som skal lette lægernes arbejde med at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Som et nyt tiltag har vi som led i Handlingsplan III på bivirkningsområdet fokus på at styrke undervisningen i indberetning af bivirkninger både på medicinstudiet, men også på lægernes hoveduddannelse.

Fokusområder i 2014

Ligesom året før havde vi i 2014 fokus på vacciner – herunder HPV-vaccinen, som stadig har mediernes opmærksomhed – men også indberetninger i forbindelse med epilepsibehandling og indberetninger om lægemidler til igangsættelse af fødsler havde vi øget fokus på i 2014.

Rapportens indhold

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014 beskriver blandt andet: Akkumuleret antal af indberettede formodede bivirkninger, oversigt over forskelige sikkerhedsproblemstillinger, vi arbejdede med i 2014 samt de forskellige fokusområder og det europæiske samarbejde på bivirkningsområdet.

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014