Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014

30. april 2015

Sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase rundede i 2014 næsten 100.000 indberetninger om formodede bivirkninger. Formodede bivirkninger, der er indberettet tilbage fra slutningen af 1960’erne, hvor vi første gang begyndte at registrere bivirkninger i Danmark.

Færre indberetninger fra læger

I 2014 fik vi det laveste antal indberetninger fra læger nogensinde – en tendens, som Sundhedsstyrelsen forsøger af vende gennem blandt andet kampagner og andre tiltag. I 2014 stillede vi en webservice til rådighed til lægerne, som skal lette lægernes arbejde med at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Som et nyt tiltag har vi som led i Handlingsplan III på bivirkningsområdet fokus på at styrke undervisningen i indberetning af bivirkninger både på medicinstudiet, men også på lægernes hoveduddannelse.

Fokusområder i 2014

Ligesom året før havde vi i 2014 fokus på vacciner – herunder HPV-vaccinen, som stadig har mediernes opmærksomhed – men også indberetninger i forbindelse med epilepsibehandling og indberetninger om lægemidler til igangsættelse af fødsler havde vi øget fokus på i 2014.

Rapportens indhold

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014 beskriver blandt andet: Akkumuleret antal af indberettede formodede bivirkninger, oversigt over forskelige sikkerhedsproblemstillinger, vi arbejdede med i 2014 samt de forskellige fokusområder og det europæiske samarbejde på bivirkningsområdet.

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2014

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...