Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2014

26. marts 2015

Medicintilskudsnævnet rådgiver i ansøgninger om tilskud til lægemidler samt i revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

I årsrapporten fremgår det bl.a., at Medicintilskudsnævnet i 2014 behandlede 27 ansøgninger om generelt tilskud og 1.149 ansøgninger om individuelle medicintilskud.