Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark - og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle

18. december 2012, Opdateret 26. november 2015

Medicinbrugere og deres pårørende spiller en central rolle i forhold til at gøre medicin mere sikker og effektiv.

Siden 2003 har det været muligt for medicinbrugere og pårørende at indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Disse indberetninger er vigtige, da medicinbrugere og pårørende ofte indberetter andre bivirkninger end sundhedsprofessionelle (dvs. læger, farmaceuter og andre sundhedspersoner). Derfor kan indberetningerne fra medicinbrugerne og deres pårørende være med til at styrke patientsikkerheden og sikre en mere sikker og effektiv medicin.

En rapport fra Sundhedsstyrelsen har gennemgået de bivirkningsindberetninger, der er modtaget i årene 2003 – 2011 med det formål at klarlægge, hvordan indberetninger fra medicinbrugere adskiller sig fra indberetninger fra sundhedsprofessionelle: 

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark - og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle (pdf - 0,61 MB) (december 2012)

Rapporten viser, at indberetninger fra medicinbrugere og pårørende bidrager væsentligt både i kvantitet og kvalitet til de samlede indberetninger af bivirkninger. Indberetningerne fra medicinbrugerne er generelt veldokumenterede med vigtig information, som er med til at forbedre patientsikkerheden.

Vi har endvidere lavet en række notater vedrørende bivirkningsindberetninger i forbindelse med medicinsk behandling af specifikke sygdomme. Se boksen med relateret indhold.