Guide to individual case safety reporting

26. juni 2015

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til medicinalvirksomheder til brug for udveksling af bivirkninger mellem firmaer og Sundhedsstyrelsen.

Vejledningen er på engelsk og indeholder en række anbefalinger og eksempler på god skik samt tekniske og lovmæssige krav.

Formålet med vejledningen er at sikre, at der fortsat er en høj kvalitet og ensretning i de elektroniske bivirkningsrapporter fra medicinalvirksomheder.

Link

Guide to individual case safety reporting (på engelsk)