Markedsovervågningsrapport 2014 – inspektion af dentallaboratorier og analyser af fast tandprotetik

3. juli 2015

Sundhedsstyrelsen gennemførte 16 inspektioner af dentallaboratorier i 2014 og har samlet resultaterne af projektet i denne markedsovervågningsrapport. 

Projektet havde til formål, at undersøge om dentallaboratorier lever op til lovgivningens krav og om der er overensstemmelse mellem metalsammensætninger og angivne materialespecifikationer i fast tandprotetik (medicinsk udstyr efter mål) udtaget stikprøvevis hos fabrikanterne.

Link

Markedsovervågningsrapport 2014 – inspektion af dentallaboratorier og analyser af fast tandprotetik (pdf)