Overvågning af off label-brug af medicin i Danmark

29. januar 2015

Resume

Overvågningen af sikkerheden ved off label-brug af medicin indgår i den generelle lægemiddelovervågning i Sundhedsstyrelsen og de andre europæiske lægemiddelmyndigheder.

Der er med den nye lovgivning om lægemiddelovervågning iværksat en række tiltag for at sikre en bedre overvågning af sikkerheden ved off label-brug af medicin.

Sundhedsstyrelsen har i det daglige arbejde fokus på sikkerhedsproblemer som følge af off-label brug, herunder at der er særlige patientgrupper, fx børn og gravide, hvor der er behov for særlig opmærksomhed i forbindelse med overvågningen.

Sundhedsstyrelsen arbejder løbende på at indsamle mere viden fra tilgængelige kilder om sikkerhedsproblemer i forbindelse med off label-brug. Ny viden bliver kommunikeret til sundhedspersoner, så den kan indgå i den kliniske praksis og medvirke til at forbedre patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen vil fremadrettet fortsat have fokus på samarbejde med alle relevante aktører med henblik på at få mere viden om off-label brug af medicin og sikkerhedsproblemer i forbindelse med off-label brug.

Link

Overvågning af off label-brug af medicin i Danmark