Årsrapport for Sundhedsstyrelsen 2015

11. marts 2016

Årsrapporten vedrører Sundhedsstyrelsens aktiviteter, regnskab og målopfyldelse af resultatkontrakt for 2015, som den var organiseret frem til 8. oktober 2015, hvor Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen samt Styrelsen for Patientsikkerhed blev etableret som selvstændige styrelser. Der bliver derfor ikke aflagt en selvstændig årsrapport for Lægemiddelstyrelsen for 2015.

Sundhedsstyrelsen opnåede i 2015 et overskud på 1,7 mio.kr. ud af et samlet budget på 600 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende og afspejler, at styrelsen har overholdt budgetterne og brugt pengene til gavn for patientsikkerhed og folkesundhed m.v..

Sundhedsstyrelsen opnåede 2015 en målopfyldelse på 85 pct., hvilket også er tilfredsstillende. Dog må vi konstatere, at sagsbehandlingstiderne for bl.a. godkendelser af lægemidler er for lange.

I 2015 og frem til marts 2016 er der modnet sager om gebyrstruktur og –takster for medicinsk udstyr og lægemiddelloven, som forventeligt vil forbedre indtægtsgrundlaget og dermed forbedre sagsbehandlingstider m.v.

Link

Årsrapport for Sundhedsstyrelsen 2015 (pdf)