Kliniske forsøg med lægemidler - Årsrapport 2015

5. juli 2016

Lægemiddelstyrelsen modtog sidste år 329 ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler. Det er 45 ansøgninger flere end i 2014. Tallene fremgår af Lægemiddelstyrelsens årsrapport for kliniske forsøg.

Stigningen i antallet skyldes både flere kommercielle og non-kommercielle forsøg, hvilket vil sige, at der var øget forskningsaktivitet fra både industrien og offentligt regi.

Der fremgår ligeledes af rapporten, at antallet af fase I forsøg er fordoblet, og at cancerområdet er det hyppigste forekommende terapiområde for de kliniske forsøg med lægemidler.  

”Fra Lægemiddelstyrelsens side er vi meget tilfredse med stigningen i kliniske forsøg i Danmark. At være et attraktivt land for kliniske forsøg med lægemidler er et særdeles vigtigt element for Regeringens ambitioner om, at Danmark skal være en førende life science nation. Lægemiddelstyrelsen ser frem til at fortsætte dialog og samarbejde med de forskellige aktører inden for klinisk forskning for at fremme Danmarks position på området” siger Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Link

Kliniske forsøg med lægemidler - Årsrapport 2015 (pdf)