Melatonin: Bivirkninger hos børn og unge - et litteraturstudie

27. oktober 2016

Antallet af børn og unge, der får udskrevet lægemidler med melatonin er stigende. I Danmark er antallet af melatoninbrugere
under 25 år steget fra 6.391 i 2011 til 12.381 i 2015. Der er set en lignende tendens i andre lande, fx England.

Lægemidler med melatonin findes dels som et magistrelt lægemiddel og dels som det markedsførte lægemiddel Circadin®. Magistrelle lægemidler til mennesker er lægemidler, der tilberedes på et apotek efter recept fra en læge. Circadin® er godkendt til indikationen monoterapi ved korttidsbehandling af primær søvnløshed kendetegnet ved dårlig søvnkvalitet hos patienter i alderen 55 år eller derover. Lægemiddelstyrelsen har derudover tidligere givet enkelte udleveringstilladelser til et lægemiddel med melatonin i en oral opløsning til børn.

Da antallet af børn og unge, der anvender lægemidler med melatonin, er stigende, og bivirkningsprofilen for denne aldersgruppe ikke er kendt, har Lægemiddelstyrelsen valgt at gennemgå den videnskabelige litteratur med fokus på bivirkninger hos børn og unge under 25 år.

Link

Melatonin: Bivirkninger hos børn og unge – et litteraturstudie