Melatonin – Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin

11. oktober 2016

I rapporten Melatonin – Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin, har Lægemiddelstyrelsen bl.a. undersøgt, om de børn og unge, som fik udskrevet melatonin i 2015 havde en diagnose, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Det er undersøgt ved analyse af registrerede diagnoser og medicinforbrug. 86% af melatoninbrugerne havde mindst én relevant diagnose registreret i LPR og/eller har indløst recept på anden relevant medicin.

Derudover er der i rapporten set på de bivirkningsindberetninger, som Lægemiddelstyrelsen har modtaget. Der er i alt fire alvorlige bivirkningsindberetninger om lægemidler med melatonin for børn og unge mellem 0-17 år. For disse er det dog vurderet, at det er mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med brug af melatonin.  Der er ingen indberetninger, der rykker ved balancen mellem fordele og risici, og indberetningsmønstret giver ikke umiddelbart anledning til bekymring. Der har ikke været rejst signaler eller andre sikkerhedsproblemstillinger om melatonin i Lægemiddelstyrelsens EU-netværk.

Link

Melatonin – Brugere mellem 0-17 år af lægemidler med melatonin (pdf)