P-pille analyse

30. juni 2016

Med fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodpropper i Danmark

I denne rapport er den videnskabelige litteratur om p-piller og tromboemboliske komplikatio-ner gennemgået. Gennemgangen viste, at risikoen for venøse tromboembolier synes at være mere afhængig af gestagentypen end mængden af østrogen i p-piller. Af de fire generationer af p-piller, der er på markedet, er det 2. generations p-pillerne, som har den laveste risiko for venøse tromboembolier.

Med hensyn til risikoen for akut myokardieinfarkt og arterielle tromboembolier i hjernen forhol-der det sig omvendt, idet p-pillens indhold af østrogen betyder mere end gestagentypen.

Risikoen for venøse tromboembolier er størst, når kvinden starter med at tage p-piller. Et skift mellem p-pille generationer eller mellem præparater inden for den samme generation uden pause, såkaldt ’switch use’, synes ikke at øge kvindens risiko for venøse tromboembolier, som start af p-pille behandling gør.

Den videnskabelige litteratur om anden hormonel antikonception end p-piller og tromboembo-liske komplikationer er også gennemgået. Kvinder, der anvender p-ringe, p-plastre og kombi-nationen cyproteron og ethinylestradiol, har den højeste risiko for venøse tromboemboliske komplikationer, mens der for kvinder, der anvender hormonspiral, ikke er fundet øget risiko for hverken venøse eller arterielle tromboemboliske komplikationer.

Denne rapport indeholder ud over gennemgangen af den videnskabelige litteratur også en analyse af p-pille forbruget for de kvinder, der har indløst recept på p-piller i perioden 2011-2014 i Danmark. Antallet af kvinder, der tager p-piller, er faldet med 9% gennem perioden.

Link

P-pille analyse - med fokus på brugere og bivirkningsindberetninger om blodproppoer i Danmark (pdf)