Statistik om medicintilskud i 2015

9. maj 2016

Antal ansøgninger om generelt medicintilskud fra virksomheder, ansøgningernes udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

Antal individuelle ansøgninger om medicintilskud og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land

Revurdering af tilskud til medicin afsluttet i 2015


Antal ansøgninger om generelt medicintilskud fra virksomheder, ansøgningernes udfald og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale antal sager *

21

21

28

27

36

28

Totale antal ansøgninger

20

20

27

27

36

24

Antal ansøgninger/sager forelagt Medicintilskudsnævnet

16

18

21

24

27

20

Antal bevillinger

9 (1)

15 (3)

21 (2)

14 (1)

27

19

Antal afslag

12 (3)

6 (1)

7 (1)

13 (6)

9 (1)

9(1)

Afslagsbegrundelser:

 1. Prisen

6

3

2

8

1

4

- Prisen i kombination med andre forhold

3

2

2

2

1

2

- Udelukkende andre forhold end prisen

3

1

3

3

7

3

* Inkluderer også sager taget op af Medicintilskudsnævnet uden ansøgning. Tallene i ( ) er antal genansøgninger.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 24 ansøgninger, hvor der blev truffet afgørelse, var 56 dage.

 

Antal individuelle ansøgninger om medicintilskud og de gennemsnitlige sagsbehandlingstider mm.


Ansøgninger om individuelle tilskud i 2011-2015

 

2015

2014

2013

2012

2011

Enkelttilskud

86.183

88.981

95.276

94.031

103.338

Kronikertilskud

24.156

23.978

23.461

27.462

23.260

Terminaltilskud

15.168

13.960

12.975

12.029

11.912

Forhøjet tilskud

1.674

2.372

2.231

2.443

2.536

I alt

127.181

129.291

133.943

135.965

141.046


Ansøgninger om Enkelttilskud - lægemiddelgrupper med flere end 800 ansøgninger samt udvalgte lægemiddelgrupper i 2014-2015

 

 

 

2015

 

Ændring %

 

2014

 

 

 

Afslag

Bevilling

Total

(14/15)

Afslag

Bevilling

Total

N06BA

Psykostimulantia (methylphenidat, atomoxetin, lisdexamfetamin og modafinil)

501

13.070

13.571

4,4%

596

12.406

13.002

A06A

Midler mod obstipation (fx natrium-picosulfat, laktulose, movicol)

520

9.142

9.662

19,1%

500

7.610

8.110

G02BA03

Plast iud med progesteron (gestagen spiral)

104

7.830

7.934

1,5%

118

7.696

7.814

N06DA

Midler mod demens (anticholinesteraser)

369

5.750

6.119

-17,3%

264

7.139

7.403

N03AX

Andre antiepileptica (fx gabapentin og pregabalin)

672

5.068

5.740

3,7%

941

4.592

5.533

Magord

 

634

 4207

4.841

4,6%

545

4.083

4.628

M05B

Midler med virkning på knoglestruktur og mineralisering (fx alendronsyre, bisphosphonater og denosumab)

354

3.353

3.707

-14,4%

293

4.039

4.332

N06DX

Midler mod demens (fx memantin)

199

3.304

3.503

-21,1%

160

4.278

4.438

J01AA

Tetracykliner

200

2.898

3.098

-13,9%

182

3.416

3.598

EJREG

Lægemidler efter udleveringstilladelse

153

2.692

2.845

-13,9%

153

3.153

3.306

D06B

Chemotherapeutica til udvortes brug (fx imiquimod og ingenolmebutat)

88

2.474

2.562

-40,6%

345

3.966

4.311

G04BE

Midler anvendt ved erektionsforstyrrelser (fx tadalafil og sildenafil)

170

1.400

1.570

-8,9%

104

1.619

1.723

A10A

Insuliner og analoger (fx insulin degludec)

109

1.411

1.520

36,7%

61

1.051

1.112

N02A

Opioider

432

1.046

1.478

7,3%

505

872

1.377

A07

Midler mod diare og tarminflammation/-infektion

75

1.187

1.262

20,5%

46

1.001

1.047

N05C

Hypnotica og sedativa (fx midazolam og melatonin)

274

745

1.019

4,8%

217

755

972

G03

Kønshormoner

132

877

1.009

-9,6%

139

977

1.116

N06AX

Andre antidepressiva (fx duloxetin)

99

946

1.045

26,7%

117

708

825

A02

Midler mod syrerelaterede forstyrrelser

102

859

961

-1,5%

195

781

976

C10

Lipid-modificerende midler

272

665

937

10,2%

240

610

850

H05AA

Parathyroidea-hormoner og analoger (forsteo og preotact)

49

878

927

3,0%

40

860

900

B03

Midler mod anæmi (fx folsyre)

124

689

813

68,7%

86

396

482

N07B

Midler mod afhængighedsforstyrrelser (fx acamprosat)

137

663

800

42,6%

156

405

561


De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for lægernes ansøgninger om enkelttilskud afgjort i 2015:

 • Bevillinger af enkelttilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 7,6 dage – 75.669 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om enkelttilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 11,0 dage – 7.211 ansøgninger
 • Bevillinger af enkelttilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 27,2 dage - 1.816 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om enkelttilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 36,8 dage – 1.475 ansøgninger

 

Ansøgninger om Forhøjet tilskud - lægemiddelgrupper med flere end 25 ansøgninger i 2015

 

Afslag

 

Tilskud

 

Total

A02BC05: Esomeprazol

88

51,2%

84

48,8%

172

C09CA06: Candesartan

67

53,6%

58

46,4%

125

N03AX09: Lamotrigin

22

17,9%

101

82,1%

123

N06AB10: Escitalopram

25

41,0%

36

59,0%

61

N03AX14: Levetiracetam

14

23,3%

46

76,7%

60

N02AA05: Oxycodon

24

44,4%

30

55,6%

54

C10AA05: Atorvastatin

32

61,5%

20

38,5%

52

N06AB06: Sertralin

8

17,8%

37

82,2%

45

C07AB02: Metoprololsuccinat

20

48,8%

21

51,2%

41

N02AB03: Fentanyl

5

12,2%

36

87,8%

41

R03DC03: Montelukast

9

26,5%

25

73,5%

34

C09CA01: Losartan

8

24,2%

25

75,8%

33

C09DA06: Candesartan og diuretica

23

71,9%

9

28,1%

32

N06AB04: Citalopram

3

9,4%

29

90,6%

32

C09CA04: Irbesartan

17

56,7%

13

43,3%

30

N04BC05: Pramipexol

7

26,9%

19

73,1%

26

B01AF01: Rivaroxaban

25

100,0%

0

0,0%

25

Andre 

421

61,5%

263

38,5%

684

Total 

818

49,0%

852

51,0%

1670

Antal personer

733

 

642

 

1375 De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for ansøgninger om forhøjet tilskud afgjort i 2015:

 • Bevillinger af forhøjet tilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 3,7 dage – 850 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om forhøjet tilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 5,3 dage – 814 ansøgninger
 • Bevillinger af forhøjet tilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 28,8 dage – 6 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om forhøjet tilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 30,5 dage – 4 ansøgninger

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider for ansøgninger om kronikertilskud afgjort i 2015:

 • Bevillinger af kronikertilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 5,2 dage – 22.123 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om kronikertilskud uden forelæggelse for Medicintilskudsnævnet: 7,8 dage – 1.929 ansøgninger
 • Bevillinger af kronikertilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 25,1 dage – 22 ansøgninger
 • Afslag på ansøgning om kronikertilskud forelagt for Medicintilskudsnævnet: 31,1 dage – 43 ansøgninger

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om terminaltilskud afgjort i 2015:

 • Bevillinger af terminaltilskud: 1,2 dage – 15.130 ansøgninger

 
Tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land

I 2015 afgjorde vi 384 ansøgninger fra borgere om tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 43 dage.

Revurdering af tilskud til medicin afsluttet i 2015

NSAID’er og lægemidler mod svage smerter (M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE): Afgørelsen trådte i kraft den 29. februar 2016.

Lægemidler mod alkoholafhængighed (N07BB): Afgørelse trådte i kraft den 7. december 2015.