Bivirkningsindberetninger om og forbrug af udvalgte biologiske lægemidler

3. oktober 2017

Lægemiddelstyrelsen har særlig fokus på bivirkninger ved brug af udvalgte biologiske lægemidler, herunder på formodede bivirkninger ved skift mellem biologiske og biosimilære lægemidler.

I foråret 2017 viste afrapporteringen af handleplanen om bedre overvågning af biologiske lægemidler, at der ikke var identificeret signaler om sikkerhedsproblemer ved de udvalgte biologiske eller biosimilære lægemidler. Da der fortsat markedsføres nye biologiske og biosimilære lægemidler, blev det besluttet, at skærpet overvågning af bivirkninger ved udvalgte biologiske lægemidler også fremadrettet skal være et fokusområde for Lægemiddelstyrelsen.

I denne publikation er der fokus på perioden 1. januar til 30. juni 2017, og lægemidlerne frem-går af tabel 1. Det er de samme lægemidler, som afrapporteringsrapporten omhandler.

I denne publikation analyseres bivirkningsindberetninger om formodede bivirkninger ved de udvalgte biologiske lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har modtaget i perioden 1. januar til 30. juni 2017. Der har også her været særlig fokus på indberettede formodede bivirkninger i forbindelse med skift fra referencelægemidlet til det biosimilære lægemiddel.

Link

Bivirkningsindberetninger om og forbrug af udvalgte biologiske lægemidler (pdf)