Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2017

26. juni 2018

Medicintilskudsnævnet rådgiver i ansøgninger om tilskud til lægemidler samt i revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

I årsrapporten fremgår det bl.a., at Medicintilskudsnævnet i 2017 behandlede 10 ansøgninger om generelt tilskud. Flere af ansøgningerne blev behandlet på mere end 1 møde. 1 lægemiddel blev indstillet til generelt tilskud uden klausulering, 4 lægemidler blev indstillet til generelt tilskud med klausulering og 5 lægemidler blev indstillet til afslag.

Link

Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2017 (pdf)