Bivirkningsindberetninger om afhængighed ved tramadol

20. december 2018

Fra den 11. september 2017 indførte Lægemiddelstyrelsen skærpet indberetningspligt for lægemidler, der indeholder tramadol, i 12 måneder. Baggrunden var, at smertelæger havde udtalt i medierne, at tramadol er langt mere afhængighedsskabende, end det fremgår af produktinformationen. Lægemiddelstyrelsen besluttede at indføre skærpet indberetningspligt for at få flere konkrete data om den afhængighedsproblematik, som smertelægerne havde rejst i medierne. Dette skete som led i en række tiltag, der havde til formål at sætte fokus på, og undersøge, afhængighedspotentialet af tramadol.

Bivirkningsindberetninger om afhængighed ved tramadol.